Navigácia

Školská jedáleň

Oznam na školský rok 2018/2019

                                 OZNAMY ŠJ

na školský rok 2018/2019

Nový systém evidencie a odhlasovania stravy  http://www.eskoly.sk/

 

Prihlasovanie na  stravu v Školskej jedálni pri ZŠ Janka  Matúšku

pre žiakov a zamestnancov  v školskom roku 2018/2019  

na september2018 

 od 20.08.2018

od 7,00 hod  - do 14,30 hod.

 

Kontakt: p.Hlinická- osobne  -hlavná budova ZŠ 1. poschodie  

Všetci stravníci si musia prísť  na nový školský rok 2018/2019 

 po zaplatení stravného, osobne aktivovať a skontrolovať čip!!!

Ak si neprídete aktivovať čip osobne, žiak- stravník nebude prihlásený na stravu v školskej jedálni na nový školský rok.

 

Informácia pre nových stravníkov :

Platba za stravné musí byť zaplatená na účet ŠJ vopred t.j. do konca augusta 2018. Na základe dokladu o zaplatení bude Vám vydaný čip pre nových žiakov a prihláška na stravovanie. 

( Prihlášku na stravovanie  môžete doniesť vyplnenú, je zverejnená)

 

Bankové spojenie :  

VÚB Banka  a.s. Dolný Kubín  SK14 0200 0000 0000 2103 1332

SWIFT:  SUBASKBX   

Doplňujúci údaj : Meno, Priezvisko a trieda žiaka( napr. 1 trieda)

                                 

Doporučené mesačné platby :     

OBED :                        1-4 roč.                22 ,00 €   

                                   5-9 roč.                 24,00 €

                                   športové triedy     28,00 €

 DESIATA :                                                 6,00 €

 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Monika Biháriová (IX.D)
Milan Laurinčík (IV.C)
Andrej Mikula (I.A)
Benjamin Vanden Berghe (I.A)
Matúš Belko (VI.A)
Matúš Grísa (IV.C)
Matúš Hajduch (VIII.A)
Matúš Kapičák (VIII.A)
Matúš Kochol (VI.C)
Matúš Laš (V.B)
Matúš Melicherčík (VI.B)
Matúš Meško (VI.B)
Matúš Meško (VII.B)
Matúš Mikulaj (IX.A)
Matúš Nehaj (IV.D)
Matúš Novotný (II.B)
Matúš Obrcian (IV.B)
Matúš Pukaj (VII.B)
Matúš Sojčák (IX.A)
Matúš Trnovský (VIII.C)
Matúš Širgel (VIII.B)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Barbora Ďaďová (IX.C)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Daniela Dobiašová (II.C)
Martin Mačuha (III.A)

Piatok 21. 9. 2018

Počet návštev: 10627515