Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

ďakujeme, že ste prejavili záujem o zápis Vášho dieťaťa na našu školu. Táto prihláška slúži na zápis do všetkých ročníkov. Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho  dieťaťa vyplnili elektronicky  a priniesli ju podpísanú do školy do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Vypĺňajte ju s diakritikou, čo najpresnejšie (používajte veľké písmená, dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko presne ako v rodnom liste, adresu trvalého bydliska prípadne aj  prechodného bydliska v správnom tvare). Správnym vyplnením údajov urýchlite registráciu a spracovanie osobných údajov Vašich detí. 

Vedenie školy.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie prihlášky.