Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Zápotočná
Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mikulová
Učebňa I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubomíra Trnkócyová
Učebňa I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hrabčáková
Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Janáková
Učebňa II.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlata Jurčiaková
Učebňa II.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Strapec
Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Bobčeková
Učebňa III.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Drahoslava Dudáková
Učebňa III.C
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Pilátiková
Učebňa III.D
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Žáková
Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Varečková
Učebňa IV.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Katreniaková
Učebňa IV.C
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karin Holubčíková
Učebňa IV.D
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Habláková
Učebňa Učebňa MAT - p. uč. Kocholová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Stašová
Učebňa Učebňa SJL/ETV - p. uč. Stašová
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Trnovcová
Učebňa Učebňa MAT - p. uč. Páleniková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kiša
Učebňa Učebňa SJL/NAV- p. uč. Kiša
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ivana Ondrejková
Učebňa Učebňa VYV/SJL - p. uč. Ondrejková
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Majerská
Učebňa Učebňa FYZ - p. uč. Majerská
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Eliašová
Učebňa Učebňa GEO - p. uč. Eliašová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Babinská
Učebňa Učebňa CHEM - p. uč. Babinská
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nikoleta Glončáková
Učebňa Učebňa ANJ/SJL - p. uč. Glončáková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Prádelová
Učebňa Učebňa SJL/ANJ - p. uč. Prádelová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Juraj Machaj
Učebňa Učebňa DEJ/OBN - p. uč. Kľusková
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Lacková
Učebňa Učebňa BIO - p. uč. Lacková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Zrnčíková
Učebňa Učebňa HUV - p. uč. Zrnčíková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lea Macurová
Učebňa Učebňa MAT - p. uč. Macurová
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Stripajová
Učebňa Učebňa ANJ - p. uč. Stripajová
IX.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Vešelényiová
Učebňa Učebňa IX.D - p. uč. Vešelényiová

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462083