• Žihadielko
  • Asistent učiteľa
  • Zelená škola
  • Čítanie je zábava, radosť aj poučenie
  • Partner IT akadémie
  • Recyklohry
  • Prealina
  • Hlasuj a vyhraj
 •            

                                                                              Výsledky testovania nájdete TU      

   

  Všetky potrebné informácie nájdete TU.                                    Všetky potrebné informácie nájdete TU.

   

  • Informácia - hmotná núdza
   • Informácia - hmotná núdza
   • 29. 6. 2020
   • Dobrý deň, vážení rodičia,

    obraciam sa na Vás so žiadosťou o nasledovnú informáciu: Prosím všetkých rodičov, ktorí dostali rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a majú nárok na dávky v hmotnej núdzi alebo deti žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, aby sa ozvali na t. č. 0918 919 606 alebo emailom na adresu rastislav.elias@zsjmdk.org.

   • Čítať viac
   • Martin Kukučín v 5.B
   • 21. 6. 2020

   • V stredu sme mali trošku nezvyčajnú hodinu literatúry. Pani učiteľka nám čítala. Ešte pred tým sme sa
    rozprávali o Martinovi Kukučínovi. Niečo sme už o ňom vedeli, ale tiež sme sa dozvedeli pár nových
    informácií, napr. že bol lekárom Červeného kríža, a tak sa dostal až do Patagónie. Musíme povedať,
    že nás dosť prekvapilo, že bol lekárom, poznali sme ho ako spisovateľa z Jasenovej.
    Tiež sme si pozreli jeho poviedku Rysavá jalovica. Názov sme poznali, ale obsah veľmi nie. Zaujímavé
    spracovanie v podobe krátkeho animovaného videa nás veľmi zaujalo a pobavilo. Tiež nás prinútilo
    zamyslieť sa. A nakoniec sme si prečítali poviedku Poza školu. Bola veľmi milá. O chlapcovi, ktorého
    tak uchvátila krásna jarná oravská príroda, že sa rozhodol jeden deň stráviť za školou. A potom to
    oľutoval. Úprimne, aj sme mu v určitých momentoch rozumeli, najmä keď sa trápil s „počtami“.

   • Čítať viac
  • Letný denný tábor ŠKD 2020
   • Letný denný tábor ŠKD 2020
   • 19. 6. 2020
   • Program: spoločenské a športové hry, tvorivé dielne, jednodňový výlet, návšteva kina,...

    Termín podania prihlášok a odoslania platby je do 24 .júna 2020.

    Prihlášku odovzdajte na vrátnici školy

    Prihláška je tu - prihláška

    Kontakt: Mgr. Gabriela Brňáková tel. +421 918 919 605

   • Čítať viac
  • Informácie pre rodičov a žiakov
   • Informácie pre rodičov a žiakov
   • 19. 6. 2020
   • Pokyny pred nástupom do školy 22. 6. 2020,

    pre rodičov a žiakov

    2. stupňa (6. – 9. ročník)

    Vážení rodičia,

    od pondelka 22. júna 2020 otvárame školu podľa platného usmernenia príslušných orgánov aj pre žiakov 6. až 9. ročníka. Upravili sme obsah a organizáciu vzdelávania žiakov tak, aby boli dodržané usmernenia MŠVVaŠ SR a zároveň aj hygienicko-epidemiologické opatrenia.

   • Čítať viac
  • Oznam pre rodičov žiakov 6.-9. ročníka
   • Oznam pre rodičov žiakov 6.-9. ročníka
   • 18. 6. 2020
   • Žiaci, ktorí nastúpia do školy od 22.06. do 30.06.2020 a rodičia ich prihlásili na obed budú mať nárok na dotáciu

    1,20 € / každý obed.

    Zaplatiť je potrebné :

    žiaci 6-9 roč. ................. 8 € réžia + doplatok k obedu 0,03 € x 7 obedov = 0,21€ spolu: 8,21 €

    žiaci športových tried .. 8 € réžia + doplatok k obedu 0,28 € x 7 obedov = 1,96 € spolu: 9,96 €

   • Čítať viac
  • Zmena organizácie školského vyučovania
   • Zmena organizácie školského vyučovania
   • 12. 6. 2020
   • Vážení rodičia,

    od pondelka 15. júna 2020 sa mení organizácia školského vyučovania nasledujúcim spôsobom:

    • Žiaci vstupujú do školy len hlavných vchodom.
    • Žiakom sa pri vstupe do školy nebude merať teplota.
    • Je otvorený ranný klub v čase od 6:30 do 7:15.
    • Od 7:15 môžu žiaci vstupovať do školy a po
   • Čítať viac
  • Pokyny pre rodičov a žiakov do ukončenia školského roka 2019/2020
   • Pokyny pre rodičov a žiakov do ukončenia školského roka 2019/2020
   • 28. 5. 2020
   • Vážení rodičia,

    od pondelka 1. júna 2020 otvárame školu podľa platného usmernenia príslušných orgánov. To znamená, upravili sme obsah a organizáciu vzdelávania žiakov tak, aby boli dodržané usmernenia MŠVVaŠ SR a zároveň aj hygienicko-epidemiologické opatrenia.

    Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov od 1.6.2020

   • Čítať viac
  • Potvrdenie o nastúpení na vzdelávanie na strednej škole
   • Potvrdenie o nastúpení na vzdelávanie na strednej škole
   • 20. 5. 2020
   • Vážení rodičia,

    podľa rozhodnutia Ministertstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné, aby ste najneskôr do 4. júna 2020 doručili strednej škole, do ktorej bolo Vaše dieťa prijaté na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie posiela strednej škole zákonný zástupca, nie základná škola.
    Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

   • Čítať viac
  • Informácie pre rodičov 1. až 5. ročníka
   • Informácie pre rodičov 1. až 5. ročníka
   • 19. 5. 2020
   • Vážení rodičia,

    v týchto chvíľach Vás oslovili triedni učitelia s cieľom zistiť záujem o vyučovanie Vašich detí v škole. Chcem Vás ubezpečiť, že priestory školy pred vstupom do tried budú riadne vyčistené, vydenzifikované a pripravené na vyučovanie. Všetkým žiakom bude skenovaná telesná teplota, avšak vstup rodičov a cudzích osôb do priestorov školy bude zamedzený. Odber stravy bude prebiehať vo veľmi prísnych podmienkach podľa pripraveného rozpisu.

   • Čítať viac
  • Časopis Kohútik
  • Školské správy a videá