• Hlavné informácie

    •  

     Naša škola sa v školskom roku 2010/2011 zapojila do programu Zelená škola.

                                                   logo programu Zelená škola
          

     Čo je Zelená škola?

     Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

     Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovaťenvironmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiťcelkový vplyv školy na životné prostredie.

     Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavaťvedomosti, ale že je zároveňnevyhnutné snažiťsa zmeniťnaše konanie. Urobiťzmenu, ktorú je vidieťa cítiť.

     Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášaťteoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byťreálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

     Hlavným cieľom programu Zelená škola je nájsťcestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

     Nasledujúce podstrany prinášajú bližšie informácie o akciách, ktoré sa uskutočňujú na našej škole a súvisia s Programom Zelená škola.