• KOHÚTIK o.z.

    • Vážení rodičia, priatelia školy!


     Podporte naše Občianske združenie KOHÚTIK venovaním 2%(3%) z dane za rok 2019.

     Napomôžete:
        * skvalitneniu činnosti voľno časových aktivít vašich detí,
        * materiálnemu zabezpečeniu rôznych akcií,
        * prispeniu na zaujímavé projekty,
        * skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

      

     Mgr. Jozef Strapec,
     predseda OZ KOHÚTIK

     ĎAKUJEME !

     Tlačivo na poukázanie 2%

      Potvrdenie o zaplateni dane z príjmov zo závislej činnosti.

      

     Ď A K U J E M E !
      

     Údaje o prijímateľovi:
     IČO/SID: 36149586
     Právna forma: občianske združenie
     Obchodné meno/názov: KOHÚTIK
     Sídlo - Ulica: Kohútov sad  4
     PSČ: 02601
     Obec: Dolný Kubín
      


     Žiaci - žiačky


     Na našej škole pracuje Občianske združenie KOHÚTIK.
     Jeho činnosť vo veľkej miere závisí od množstva finančných prostriedkov.
     Prosíme vás, aby ste pripomenuli vašim rodičom, že majú možnosť poskytnúť nášmu združeniu 2%(1%) z dane za rok 2018.
     Môžeme vám prispieť na triedne akcie, exkurzie, ...
     Tlačivo na poukázanie 2 % z dane vám na požiadanie dá váš triedny učiteľ.

     Mgr. Jozef Strapec,
     predseda OZ KOHÚTIK

     Ď A K U J E M E !


      


      Správa o činnosti OZ Kohútik za roky 2010-2013.

      

      


     Názov účtu:   Kohútik
     Adresa:           Kohútov sad č. 4, 026 01 Dolný Kubín
     IČO:                 36149586
     Číslo účtu:      SK58 0200 0000 0019 2496 8753