Navigácia

 • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka

  Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka

  Dňa 22.1.2019 o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské stretnutie pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka. Strenutia sa zúčastnia zástupcovia stredných škôl a stredných odborných škôl nielen z nášho okresu, ale aj z okolitých okresov.

  Výchovná poradkyňa Mgr. Soňa Bednáriková

 • Každý hlas sa počíta

  Každý hlas sa počíta

  Pomôžte získať ďalšie ihrisko pre naše mesto!

  Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy,

   

  určite ste zaregistrovali, že spoločnosť Lidl plánuje aj v tomto roku na Slovensku postaviť 10 krásnych, rozprávkových detských ihrísk v mestách, v ktorých má svoje predajne. Naše mesto Dolný Kubín sa opäť prihlásilo do tejto súťaže.

  ZŠ Janka Matúšku plne podporuje túto aktivitu, preto Vás prosíme,

  podporte svojimi hlasmi vybudovanie nového, rozprávkového ihriska! 

  Nové ihrisko pre naše deti závisí od toho, koľko hlasov získa mesto Dolný Kubín,

  preto Vás prosíme, aby ste zahlasovali aj vy na internetovej stránke www.zihadielko.sk

   

  Možno práve Váš hlas rozhodne!

  Hlasujte každý deň až do do 28.2.2019!

  Ďakujeme za Vaše hlasy

 • Rodičovský ples 2019

  Rodičovský ples 2019
 • Úspešný koniec 1. kompletnej bedmintonovej sezóny v kategóriách U11 a U13

  Úspešný koniec 1. kompletnej bedmintonovej sezóny v kategóriách U11 a U13

  Je známe, že Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, pod vedením pani riaditeľky Márie Andrisovej, dlhodobo poskytuje mladým športovcom vynikajúce zázemie. Stará sa o priestorové, materiálne a v neposlednom rade aj o personálne zabezpečenie tak, aby talentované deti mali možnosť ukázať, čo sa v nich skrýva.

  Od apríla 2017 sa najmladší bedmintonisti počas víkendov pravidelne zúčastňovali celoslovenských turnajov od Trebišova až po Bratislavu.

  Po roku a pol v celoslovenskej bedmintonovej súťaži sa mladým bedmintonistom podarilo v sobotu 15. 12. 2018 v Bratislave, kde sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii U11 (deti do jedenásť rokov), dosiahnuť výborné výsledky.

  Na Majstrovstvá Slovenska sa prebojovalo 24 najlepších dievčat a 24 najlepších chlapcov z celého Slovenska. Za našu školu, ktorú klubovo zastrešuje bedmintonový klub Kubínske bedmintonové šelmy, štartovalo 13 detí z toho 6 chlapcov a 7 dievčat. Všetky deti podali vynikajúce výkony a bojovali o každý jeden košík. V konečnom zúčtovaní sa nášmu tímu podarilo do ZŠ Janka Matúšku z Bratislavy priviezť :

  2. miesto a striebro z dievčenskej štvorhry, kde dvojica Evka Sárená a Emka Matejčíková vyradila nasadené jednotky, a tak postúpili do finále, kde nestačili na Emu Žiačikovú a Líviu Klačanskú,

  3. miesto a bronzové medaily z chlapčenskej štvorhry – Mário Brodzianský, Matej Matejčík,

  3. miesto a bronzové medaily z dievčenskej štvorhry – Adelka Lachová a Vanesska Osadská,

  3. miesto a bronzovú medailu z dievčenskej dvojhry- Vanesska Osadská.

  Ďalšie veľmi pekné umiestnenia získali Adelka Lachová a Evka Sárená  5. - 6. miesto v dievčenskej dvojhre a 5. miesto Mário Brodzianský v chlapčenskej dvojhre .

  Týždeň pred MSR U11 sa 7 bedmintonistov v staršej kategórii zúčastnilo Majstrovstiev Slovenskej republiky v kategórii U13 v Trenčíne. V tejto kategórii zatiaľ na slovenskú špičku nemáme, ale aj napriek tomu podali deti výborné výkony, ktoré Evke Sárenej, Vanesske Osadskej a Viktorovi Poláčekovi zabezpečili postup do druhého kola.

  Tréneri U13 a U11: Jozef a Anna Vešeléyiovci

  Účastníci MSR U11:

  Eva Sárená, Ema Matejčíková, Adela Lachová, Vanessa Osadská, Nikola Zacharová, Adriána Chylová, Lucia Majcherová

  Mário Brodzianský, Hugo Bogáň, Branislav Kleň, Matej Matejčík, Matej Drobul, Juraj Brišš

  Účastníci MSR U13:

  Naďa Olexová, Katarína Kováčová, Eva Sárená, Vanessa Osadská

  Jakub Sucháň, Simon Kubašek, Viktor Poláček.

  Všetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa športových úspechov v ďalších sezónach!

 • Vianočný volejbalový zápas

  Vianočný volejbalový zápas
 • Detský vianočný jarmok

  Detský vianočný jarmok
 • Súťaž o najkrajšiu Vianočnú výzdobu

  Súťaž o najkrajšiu Vianočnú výzdobu
 • Súťaž o najkrajšie Vianočné prestieranie

  Súťaž o najkrajšie Vianočné prestieranie
 • Projekt Smart LEGO

  Projekt Smart LEGO
  3. 12. 2018

  V našej škole máme záujem sústavne skvalitňovať vzdelávanie, preto využívame rôzne inovatívne metódy, ktoré umožňujú žiakom získať zručnosti potrebné pre život. Vo vyučovacom procese dopoludnia aj v mimoškolskej činnosti vytvárame priestor na rozvoj kritického myslenia, podporujeme tvorivý prístup, samostatnosť a predstavivosť.

  Preto sme sa rozhodli využiť  grantový program Nadácie Kia Motors Slovakia s názvom Smart región – Vzdelávanie 2018 a zapojili sme sa do projektovej výzvy Smart Lego. Náš projekt bol podporený sumou 14 242,88 EUR, z ktorej sme nakúpili 8 súprav na podporu vyučovania robotiky. Každá súprava pozostáva z tabletu a stavebníc LEGO Education Mindstorms EV3, LEGO Education WeDo 2.0., LEGO Education - Jednoduché a hnacie stroje. V rámci projektu bude vyškolený jeden učiteľ – vedúci krúžku. Ako súčasť školenia získa škola aj vzdelávací obsah – rozpracované kurikulum na 30 vyučovacích hodín, ktoré bude možné využívať aj počas vyučovacieho procesu.

  Našou snahou je pripravovať žiakov pre technicky zamerané formy vzdelávania aj počas voľnočasových aktivít detí a žiakov - nadviazať na dobrú prácu na vyučovaní aj popoludní počas krúžkovej činnosti. Prepojenie LEGA a programovania nám môže pomôcť zvýšiť záujem žiakov o programovanie a robotiku.

  Na záver školského roku by sme radi zrealizovali rovesnícke vzdelávanie, kde starší žiaci ukážu, ako inak sa dá využívať LEGO stavebnica. Zároveň by sme priblížili žiakom praktické možnosti využitia programovania pri ovládaní robotov.

                                                                                                                          Juraj Machaj

 • Mikulášsky bedmintonový turnaj

  Mikulášsky bedmintonový turnaj

  Občianske združenie Kohútik v spolupráci s CVČ Aktívne sovičky,

  organizuje

  Mikulášsky bedmintonový turnaj
  Termín:                      9.12.2018 (nedeľa)

  Miesto konania:        telocvičňa ZŠJMDK

  Právo účasti:             všetky deti (registrované - neregistrované) vo veku od 6 – 15 rokov      ktoré majú radi                                                              bedminton, deti budú rozdelené do kategórií podľa výkonnosti.

  Prihlášky:                  do 6.12.2018 (štvrtok) na adresu: anna.veselenyiova@zsjmdk.org

  Disciplíny:                 dievčenské a chlapčenské dvojhry

  Úbor:                         športový úbor v súlade s predpismi a čistá športová obuv

  Rozhodovanie:          rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

  Štartovné:                  2 - € (v cene je občerstvenie a teplý nápoj)

  Časový program:

  • otvorenie telocvične:  08:15 hod.
  • prezentácia do:           08:30 hod.
  • slávnostný nástup:      08:45 hod.
  • začiatok turnaja:         09:00 hod.

  Sprievodná akcia: Súťaž o najlepší koláč

  TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

  Prihlášku na turnaj nájdete TU


 • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka

  Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka

  V súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

   

  riaditeľské voľno  žiakom 6. – 8. ročníka ZŠ

   

  dňa 21. novembra 2018

  z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 5 - 2018.

   

  Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku, v ŠKD a CVČ bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu. Žiaci 9. ročníka, budú mať skrátený rozvrh hodín.

   

  Prevádzka ŠJ nie je prerušená.

  (Všetci žiaci 6. až 8. ročníka budú odhlásení. V  prípade, že máte záujem o obed, je potrebné sa individuálne prihlásiť deň vopred.)

   

   

  PaedDr. Mária Andrisová, v. r.

         riaditeľka školy

 • Bedmintonový turnaj

  Bedmintonový turnaj

  Bedmintonový turnaj našich najmladších

   

  Dňa 26.10.2018 sa uskutočnil na Sliači bedmintonový turnaj kategórie hráčov do 11 rokov. V tejto kategórii má náš klub veľa šikovných detí, ktoré sa v piatok popoludní rozhodli reprezentovať nielen klub ale hlavne našu školu. Prvýkrát sme na presun využili autobusovú prepravu. Počas cesty sa deti dobre naladili popapali výborné buchty, ktoré napiekli naše panie kuchárky a boli pripravené podať svoje najlepšie výkony.

  Na tomto turnaji boli vyhodnotení a odmenení aj hráči, ktorí by patrili do kategórie U9, ktorá je v tomto roku zrušená a tak deti, ktoré sú najmladšie hrávajú na turnajoch s deťmi o 3 – 4 roky staršími. Naši najmladší sa však nedajú ani touto skutočnosťou odradiť a pravidelne sa zúčastňujú víkendových turnajov a bojujú o každý jeden bodík naplno.

   

  Výsledky:

   

  Kategória dievčatá do 9 rokov (U9):

  1. miesto:   Nikolka Zacharová                         KBŠDK

  2. miesto:   Adriánka Chylová                          KBŠDK

  3. miesto:   Terezka Škutová                             KBŠDK

  Kategória chlapci do 9 rokov (U9):

  1. miesto:   Matej Drobul                                  KBŠDK

  2. miesto:   Juraj Briš                                       KBŠDK

  Kategória dievčatá do jedenásť rokov (U11):

  1. miesto:   Adela Lachová                                                         KBŠDK

  2. miesto:   Vanesa Osadská                                                     KBŠDK

  3.-4. miesto: Eva Sárená KBŠDK, Sarah Antónia Suchá          BKK Sliač

  Kategória chlapci do jedenásť rokov (U11):

  3.-4. miesto:         Mário Brodzianský, Matej Matejčík                KBŠDK

   

  Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle!.

                                                                                                           Tréneri:)

   

 • Úspešný novembrový víkend

  Úspešný novembrový víkend
 • Prenájom telocviční

  Prenájom telocviční

  Vážení rodičia, športoví priatelia,

  Mesto Dolný Kubín pripravilo webovú stránku s prehľadom využitia všetkých športovísk a telocviční v našom meste.

   

  Ak si chcete prenajať jednu z naších telocviční, na tejto webovej stránke uvidíte obsadenosť a kontakty. Priestory sa dajú prejanať krátkodobo ale aj na dlhšie obdobie. Samozrejmosťou prenájmu je aj možnosť využiť sprchy a vybavenie telocviční.

   

  Vedenie školy.

 • Hlody našej záhrady

  Hlody našej záhrady
 • Súťaž v metlobale

  Súťaž v metlobale
 • Súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu

  Súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu
 • Zbierka Ošatenia pre DD v Ružomberku

  Zbierka Ošatenia pre DD v Ružomberku
 • OZNAM

  OZNAM

  Zber papiera

   

   

 • Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

  Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

  Dňa 10.10.2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie multifunkčnéjo ihriska za prítomnosti primátora Mgr. Romana Matejova, zátupcov firmy MARO a zamestnancov mesta Dolný Kubín. Veľká vďaka patrí poslancom mesta Dolný Kubín za schválenie finančných prostriedkov. 

  Multifunkčné ihrisko má rozmery 33 m x 18 m, povrch tvorí umelá tráva s výškou 4 cm, nakreslené sú čiary pre volejbal a futbal, súčasťou ihriska je osvetlenie a oplotenie.

  Veríme, že vybudovaním ihriska sa zlepší vyučovanie telesnej a športovej výchovy, v školskom klube detí sa žiaci vyhrajú a konečne nebudú zafúľaní od trávy a prachu. Samozrejmosťou je možnosť využívania hracej plochy verejnosťou.

  Fotodokumetáciu z výstavby a slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska si môžete pozrieť TU, lajknúť na facebooku nás môžete TU.

strana:

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462377