• PROFIL

    • Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

     • Oficiálny názov: Základná škola Janka Matúšku
     • Adresa:         Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín
     • Štatutár:      Mgr. Rastislav Eliaš
     • IČO:               37808699
     • DIČ:               2021613011
     • Banka:          VUB BANKA a.s., Radlinského 1712/34, 026 01 Dolný Kubín
     • Účet:             SK 21 0200 0000  0016  4104 6054
     • ​​​​​BIC:               SUBASKBX
     • Telefón:       sekretariát - 043/ 582346, riaditeľka školy - 043/586 5983
     • E-mail:          serkretariat@zsjmdk.org, rastislav.elias@zsjmdk.org
     • Web:             www.zsjmdk.edu.org

      

     Plan_VO_2016.pdf

     Plan_VO_2015.pdf

     Súhrná správa 2015

     1._stvrtrok_2015.pdf

      

     Súhrná správa r. 2014

     1._stvrtrok_2014.pdf

     2._stvrtrok_2014.pdf

     3._stvrtrok_2014.pdf

     4._stvrtrok_2014.pdf