Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PaedDr. Mária Andrisová An Rozvrh
Riaditeľka
riaditelka@zsjmdk.org
Foto Mgr. Gabriela Brňáková Br Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.D
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: III.D
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
Zástupca v triede: IV.D
gabriela.brnakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Rastislav Eliaš Rozvrh
Zástupca
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: IX.C
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: V.C
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VI.C
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VII.C
Zástupca v triede: VIII.B
Zástupca v triede: VIII.C
Zástupca v triede: VIII.D
Vedie krúžok: Mladý remeselník
rastislav.elias@zsjmdk.org
Foto Mgr. Anna Vešelényiová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: VIII.D
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VIII.A
Vedie krúžok: Bedmintonový krúžok
anna.veselenyiova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Katarína Babinská Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
katarina.babinska@zsjmdk.org
Foto Mgr. Soňa Bednáriková Be Rozvrh
Učiteľka
sona.bednarikova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Iveta Bobčeková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
iveta.bobcekova@zsjmdk.org
 
 
Ivona Drexlerová Dr Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 6.oddelenie
ivona.drexlerova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Drahoslava Dudáková Du Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: LEGO
drahoslava.dudakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Iveta Eliašová EL Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Volejbalový
iveta.eliasova@zsjmdk.org
Foto Janka Fašánková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 8.oddelenie
janka.fasankova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Nikoleta Glončáková Gl Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
nikoleta.gloncakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Marián Grega Gr Rozvrh
Učiteľ
marian.grega@zsjmdk.org
Foto Mgr. Mária Gregová Ga Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 2.oddelenie
maria.gregova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Anna Habláková Hb Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Karol Holubčík Hk Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.C
Vedie krúžok: Krúžok stolného tenisu
karol.holubcik@zsjmdk.org
Foto Mgr. Karin Holubčíková Ho Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
karin.holubcikova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Jana Hrabčáková Hr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Škola hrou
jana.hrabcakova@zsjmdk.org
Foto Elena Chovanová Cho Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 5.oddelenie
elena.chovanova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Jana Chrenová Cha Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
jana.chrenova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Eva Janáková Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
eva.janakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Zlata Jurčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Modrá planéta
zlata.jurciakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Lýdia Katreniaková Kt Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
lydia.katreniakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Peter Kiša Ki Rozvrh
Triedny učiteľ: V.A
peter.kisa@zsjmdk.org
Foto Anna Kokošková Rozvrh
Asistentka učiteľa
anna.kokoskova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Katarína Kokošková Kk Rozvrh
Učiteľka
katarina.kokoskova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Jaroslava Komorová Km Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Súťažný bedminton
jaroslava.komorova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Ľubica Lacková La Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
lubica.lackova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Juraj Lakoštík Lk Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Florbal 1
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
juraj.lakostik@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Jozef Macík Ma Asistent učiteľa
jozef.macik@zsjmdk.org
Foto Mgr. Lea Macurová Mc Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
lea.macurova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Juraj Machaj Mj Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Programovanie
juraj.machaj@zsjmdk.org
Foto Mgr. Jana Majerská Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
jana.majerska@zsjmdk.org
Foto Mgr. Jana Michalková Mi Rozvrh
Učiteľka
jana.michalkova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Ivana Mikulajová Ml Rozvrh
Učiteľka
ivana.mikulajova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Zuzana Mikulová Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
zuzana.mikulova@zsjmdk.org
Foto PaedDr. Ivana Ondrejková On Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
ivana.ondrejkova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Mária Paľová, PhD. Rozvrh
Školská psychologička
maria.palova@zsjmdk.org
Foto Iveta Palugová Pg Rozvrh
Vychovávateľka
iveta.palugova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Ľubomíra Pilátiková Pl Rozvrh
Učiteľka
lubomira.pilatikova@zsjmdk.org
Foto Daša Popelková Pp Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 3.oddelenie
dasa.popelkova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Patrícia Povrazníková Pv Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Zuzana Prádelová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
zuzana.pradelova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Erika Stančeková Rozvrh
Učiteľka
erika.stancekova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Jana Stašová Sta Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
jana.stasova@zsjmdk.org
Foto Zuzana Stašová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 1.oddelenie
Vedie krúžok: ŠKD 4.oddelenie
zuzana.stasova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Jozef Strapec Str Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
jozef.strapec@zsjmdk.org
 
 
Ing. Katarína Stripajová Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
katarina.stripajova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Katarína Šimeková Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
katarina.simekova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Katarína Štubendeková Štu Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 9. oddelenie
katarina.stubendekova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Katarína Tabačáková, PhD. Ta Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Gymnastika 1
katarina.tabacakova@zsjmdk.org
Foto PaedDr. Ľubomíra Trnkócyová Tc Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Darček
Vedie krúžok: Šikovníček
lubomira.trnkocyova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Katarína Trnovcová Tr Rozvrh
Učiteľka
katarina.trnovcova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Stanislava Varečková Va Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
stanislava.vareckova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Martina Zápotočná Zp Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
martina.zapotocna@zsjmdk.org
Foto Mgr. Patrícia Zrnčíková Zr Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
patricia.zrncikova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Alena Žáková Ža Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
alena.zakova@zsjmdk.org

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 17.7.2018)
Eva Petláková (V.A)
Pozajtra (Štvrtok 19.7.2018)
Lukáš Hutira (VII.B)

Utorok 17. 7. 2018

Počet návštev: 10320949