Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Podlimitná zákazka 01/2013 Odsávanie pár v školskej kuchyni 5 000.00 bez DPH Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vyzva(1).pdf
7.októbra 2013 8. októbra 2013
Vysledky_prieskumu_trhu.pdf
Verejná súťaž október 2013 04.10.2013 29.11.2013 október 2013 Zdenko Belanec Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2019/12 Dopravné služby 1 800,00 s DPH 07.04.2016 15.04.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/05 Mlieko a mliečne výrobky 7 200.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 Tatranská mliekareň a.s. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/03 Ovocia zelenina 8 500.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 Rastislav Pagáčik Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/11 Mlynské výrobky 2 490.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 INMEDIA s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/10 Rôzne potravinárske výrobky 2 800.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 INMEDIA s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/09 Vajcia 1 400.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 INMEDIA s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/08 Tuky 2 300.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 INMEDIA s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/07 Mrazené ryby 5 200.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 Ryba Žilina s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/06 Hydina 5 700.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 Ryba Žilina s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/02 Zemiaky 4 300.00 bez DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 23.02.2016 Rastislav Pagáčik Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/04 Mäso 14 200.00 s DPH 15.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 Peter Jendrášek Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/01 Oprava podlahy v objekte Pavilónu ŠKD 4 990.00 bez DPH 11.02.2016 17.02.2016 19.02.2016 26.02.2016 Juraj Dolinajec Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2015/11 Okná a dvere 4 450.00 bez DPH 19.11.2015 24.11.2015 27.11.2015 30.11.2015 Mgr. Juraj Pribula Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2015/07 Zelenina, ovocie a orechy 7 900.00 bez DPH 10.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 02.03.2015 Rastislav Pagáčik Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2015/06 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky (Čerstvé mäso) 15 000.00 bez DPH 10.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 02.03.2015 Mäsovýroba Peter Jendrášek Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2015/04 Mlieko a mliečne výrobky 8 000.00 bez DPH 10.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 02.03.2015 Tatranská mliekareň a.s. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2015/11 Mlynské výrobky 2 200.00 bez DPH 10.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 02.03.2015 Inmedia s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2015/05 Mrazené ryby 4 500.00 bez DPH 10.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 02.03.2015 Ryba Žilina, s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2015/01 Rôzne potravinárske výrobky 2 900.00 bez DPH 10.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 02.03.2015 Inmedia s.r.o. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/54