Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 01/2013 Odsávanie pár v školskej kuchyni 5 000.00 bez DPH Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vyzva(1).pdf
7.októbra 2013 8. októbra 2013
Vysledky_prieskumu_trhu.pdf
Verejná súťaž október 2013 04.10.2013 29.11.2013 október 2013 Zdenko Belanec Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Objednávka Objednávky 5/2020 s DPH 29.05.2020 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Objednávka Objednávky 4/2020 s DPH 30.04.2020 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.2 k zmluve o zabehpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 23.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.
Objednávka Objednávky 1-3/2020 s DPH 31.03.2020 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Faktúra FA 1-3/2020 s DPH 31.03.2020 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Objednávka Objednávky 12/2019 s DPH 31.12.2019 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Faktúra FA 12/2019 s DPH 31.12.2019 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Faktúra FA ŠJ 12/2019 s DPH 31.12.2019
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 12.12.2019 Rodičovské združenie Kohuťák
Faktúra FA 11/2019 s DPH 30.11.2019 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Faktúra FA ŠJ 11/2019 s DPH 29.11.2019
Objednávka Objednávky 11/2019 s DPH 29.11.2019 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí vecného daru 432,00 s DPH 06.11.2019 Nadácia Letokruhy Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o vykonaní korčuliarskeho výcviku s DPH 05.11.2019 Korčulka n.o.
Faktúra FA 10/2019 s DPH 31.10.2019 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Objednávka Objednávky 10/2019 s DPH 31.10.2019 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 15,00 s DPH 29.10.2019 Mgr. Peter Kiša
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 25.10.2019 KM partners, s.r.o. v spolupráci s O2
Zmluva Zmluva o poskytnutí vecného daru 388,80 s DPH 23.10.2019 Nadácia Letokruhy Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. Rastislav Eliaš riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1109