Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 01/2013 Odsávanie pár v školskej kuchyni 5 000.00 bez DPH Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vyzva(1).pdf
7.októbra 2013 8. októbra 2013
Vysledky_prieskumu_trhu.pdf
Verejná súťaž október 2013 04.10.2013 29.11.2013 október 2013 Zdenko Belanec Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 07.08.2018 EU-Fondy s.r.o.
Faktúra Pokladňa 7/2018 s DPH 31.07.2018
Faktúra FA ŠJ 7/2018 s DPH 31.07.2018
Faktúra FA ŠJ 6/2018 s DPH 29.06.2018
Faktúra Pokladňa 6/2018 s DPH 29.06.2018
Zmluva OPĽZ/74/2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 93 420,00 s DPH 26.06.2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín PaedDr. Mária Andrisová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky IV - VI 2018 s DPH 15.06.2018 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. R. Eliaš zástupca riaditeľky školy
Zmluva DAROVACIA ZMLUVA o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu s DPH 08.06.2018 Národné športové centrum
Faktúra FA ŠJ 5/2018 s DPH 31.05.2018
Faktúra FA 05/2018 s DPH 31.05.2018
Faktúra FA 04/2018 s DPH 30.04.2018
Faktúra FA ŠJ 4/2018 s DPH 30.04.2018
Faktúra Pokladňa 4/2018 s DPH 30.04.2018
Faktúra FA 03/2018 s DPH 30.03.2018
Faktúra FA ŠJ 3/2018 s DPH 30.03.2018
Faktúra Pokladňa 3/2018 s DPH 30.03.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.03.2018 Ing. Rastislav Kováč
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 22.03.2018 Dalibor Pelach
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 16.03.2018 Oravská brankárska škola
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1012

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Monika Biháriová (IX.D)
Milan Laurinčík (IV.C)
Andrej Mikula (I.A)
Benjamin Vanden Berghe (I.A)
Matúš Belko (VI.A)
Matúš Grísa (IV.C)
Matúš Hajduch (VIII.A)
Matúš Kapičák (VIII.A)
Matúš Kochol (VI.C)
Matúš Laš (V.B)
Matúš Melicherčík (VI.B)
Matúš Meško (VI.B)
Matúš Meško (VII.B)
Matúš Mikulaj (IX.A)
Matúš Nehaj (IV.D)
Matúš Novotný (II.B)
Matúš Obrcian (IV.B)
Matúš Pukaj (VII.B)
Matúš Sojčák (IX.A)
Matúš Trnovský (VIII.C)
Matúš Širgel (VIII.B)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Barbora Ďaďová (IX.C)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Daniela Dobiašová (II.C)
Martin Mačuha (III.A)

Piatok 21. 9. 2018

Počet návštev: 10627479