Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 01/2013 Odsávanie pár v školskej kuchyni 5 000.00 bez DPH Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vyzva(1).pdf
7.októbra 2013 8. októbra 2013
Vysledky_prieskumu_trhu.pdf
Verejná súťaž október 2013 04.10.2013 29.11.2013 október 2013 Zdenko Belanec Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Zmluva Zamestnávateľská zmluva s DPH 08.10.2018 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. 372/18_THZS s DPH 01.10.2018 Nadácia Volkswagen Slovakia
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.09.2018 Ing. Jozefína Kučeríková
Zmluva Zmluva o dielo č. 15/2018 s DPH 13.09.2018 Projektové poradenstvo
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.09.2018 Kubínske bedmintonové šelmy DK
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb s DPH 03.09.2018 RAJO a.s.
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2018 Žatva 90 o.z.
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 07.08.2018 EU-Fondy s.r.o.
Faktúra FA ŠJ 7/2018 s DPH 31.07.2018
Faktúra Pokladňa 7/2018 s DPH 31.07.2018
Faktúra FA ŠJ 6/2018 s DPH 29.06.2018
Faktúra Pokladňa 6/2018 s DPH 29.06.2018
Zmluva OPĽZ/74/2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 93 420,00 s DPH 26.06.2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín PaedDr. Mária Andrisová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky IV - VI 2018 s DPH 15.06.2018 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. R. Eliaš zástupca riaditeľky školy
Zmluva DAROVACIA ZMLUVA o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu s DPH 08.06.2018 Národné športové centrum
Faktúra FA 05/2018 s DPH 31.05.2018
Faktúra FA ŠJ 5/2018 s DPH 31.05.2018
Faktúra FA 04/2018 s DPH 30.04.2018
Faktúra Pokladňa 4/2018 s DPH 30.04.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1019

Novinky

Pondelok 19. 11. 2018

Počet návštev: 11042688