Navigácia

Školská knižnica

Základné informácie

 

 

Školská knižnica pri ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín

Naša školská knižnica  je určená na priame používanie čitateľom.  Je to organizovaná zbierka tlačených materiálov. Členmi  - čitateľmi sú nielen  žiaci našej školy a jej zamestnanci,  ale i široká verejnosť. Hlavne študenti vysokých škôl, ktorí tu  vyhľadávajú   rôzny odborný materiál z oblasti  pedagogiky, jazykov, filozofie, matemetiky, biológie, atď .

Poskytuje:
- výpožičky knižničných jednotiek
- prístup na internet
- besedy, aktivity, tvorivé dielne

Ponúka:

- beletriu žiacku , pre dospelých

- náučnú literatúru

- metodický materiál

V školskej knižnici každý mesiac prebiehajú aktivity zamerané aj na regionálnu výchovu :

Každoročne dopĺňame knižničný fond zakúpením nových publikácií .

 

P L Á N    P R Á C E

školský  rok 2017/2018

September

Kto v knižnici, kto tam býva?

Prvá návšteva žiakov v knižnici. Formou hádaniek, doplňovačiek sa zoznámia s knihami a knižnicou.

žiaci 1. roč.

Povedz mi čo čítaš...

Oddelenia, orientácia v školskej knižnici, vyhľadávanie kníh, informácií.

žiaci 5.roč.

Rodný môj kraj

Z histórie  nášho regiónu , historické  a kultúrne  pamiatky,   erb mesta a erby obcí.

Žiaci 3.roč.

Október

Rozprávky národov

Hlasné čítanie rozprávkových príbehov z iných krajín

žiaci 5. roč.

Prečítaj mi rozprávku

Návšteva knižnice žiakov a ich starých  rodičov, ich spomienky na školu, knihy , spojené  čítaním. Podujatie pripravené pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším.

Záložka do knihy

Zapojenie sa do československého projektu , tvorba záložiek.

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže

November

Ponad Tatrou blýska

Kto bol  Janko Matúška,  rodák, podľa ktorého nesie meno naša základná škola?

Výber  a čítanie oravských povestí

žiaci 3.roč.

Nech žijú tradície!

Význam slova folklór, rodinné a kalendárne  zvyky na Orave

žiaci 4.roč.

Hodina s Dankou a Jankou

Predstavenie knihy, zážitkové čítanie knihy Danka a Janka

žiaci 2.roč.

December

Paľko Vyšňanovie

Život a tvorba slovenského básnika z Oravy P.O.Hviezdoslava

žiaci 6.roč.

Stridžie dni a čas Dohviezdny

Predvianočné a vianočné tradície na Orave

žiaci 4.roč.

Spod školského prachu

Životná púť a detskí hrdinovia v tvorbe oravského spisovateľa Martina Kukučína

žiaci 7.roč.

Vianoce naších predkov

Beseda o príprave sviatočného jedla, stolovania, veštenia a zvyky spojené s Vianocami.

Január

Pasovanie za čitateľa

Prijímanie prvákov  za čitateľov školskej knižnice

Príbeh slovenskej hymny

Život a tvorba Janka Matúšku, predstavenie knihy od autora Petra Hubu.

žiaci 7. - 8.roč.

Remeslo má zlaté dno

Tradičné remeslá a tradičná oravská architektúra

žiaci 4. roč.

Chodníčky k povestiam

Získanie od starých rodičov, zápis povestí z blízkeho  okolia a ich  prezentácia

žiaci 5.roč.

Február

Mladosť

Omrvinky spomienok  na detstvo Margity Figuli,  z autorkinej  knihy Mladosť

žiaci 8.roč.

Keď psíček a mačička spolu gazdovali

Predstavenie nestarnúcich príbehov z  knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke

žiaci 2. roč.

Sedemdesiat sukieň mala...

Rozprávanie o tradičnom ľudovom odeve spojené s ukážkami

žiaci 4.roč.

Fašiangy šialenie

Zvyky, piesne, jedlá, masky počas Fašiangov – beseda

žiaci 3.roč.

Deň UNESCO

Beseda so žiakmi 3. a 4. ročníka.

Marec

Ako sa knihy menili

Vznik písma, kníh, knižníc...ukážky starých a porovnávanie s novými knihami

žiaci 6.roč.

Aby čítanie nebolelo

Čitateľské kútiky s rôznou  náučnou literat.,  vyhľadávanie informácií a ich prezentácia

žiaci 5.roč.

Ide jar, ide jar...

Zvyky pri vynášaní Moreny, Veľkej noci a sadení májov

žiaci 4.roč.

Ćitateľský   maratón

Deň venovaný čítaniu

"Pozor som v ohrození"

Ohrozené živočíchy a rastliny - beseda s pracovníkom Prírodovedného múzea v Oravskom Podzámku

Apríl

Lesné domčeky

Príbehy, hádanky o obyvateľoch lesa

žiaci 1.roč.

Spievajže si, spievaj

Rozprávanie o význame spevu,  ľud. piesňach, nástrojoch, spojené s ukážkami a spievaním

žiaci 4. roč.

Rodinka Čimčara

Predstavenie knihy Čin Čin , deti sa zahrajú na vrabčiu rodinku.

žiaci 2.roč.

Máj

Stretnutie v eko-učebni

Práca s encyklopédiami formou hry . /význam živočíchov v prírode/

žiaci 3.roč.

Varila myšička kašičku

Tradičná produkcia potravín a  strava na Orave

žiaci 4.roč.

Poklady z truhlice

Výstava krojov, starých predmetov, kníh  v priestoroch školy, ktoré vyhľadajú a zapožičajú žiaci.

žiaci 1.-9.roč.

Jún

Knihy na prázdniny

Ponuka knižných titulov na prázdniny

Zahrajme sa s písmenkami

Súťaž o písmenkách, číslach, obrázkoch

žiaci 1.roč.

Dobre vedieť...

Vyhľadávanie  zaujímavostí, rekordov v náučnej literatúre z rôznych oblastí života .

žiaci 6.roč.

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 17.7.2018)
Eva Petláková (V.A)
Pozajtra (Štvrtok 19.7.2018)
Lukáš Hutira (VII.B)

Utorok 17. 7. 2018

Počet návštev: 10320953