Navigácia

Školská knižnica

Základné informácie

 

 

Školská knižnica pri ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín

Naša školská knižnica  je určená na priame používanie čitateľom.  Je to organizovaná zbierka tlačených materiálov. Členmi  - čitateľmi sú nielen  žiaci našej školy a jej zamestnanci,  ale i široká verejnosť. Hlavne študenti vysokých škôl, ktorí tu  vyhľadávajú   rôzny odborný materiál z oblasti  pedagogiky, jazykov, filozofie, matemetiky, biológie, atď .

Poskytuje:
- výpožičky knižničných jednotiek
- prístup na internet
- besedy, aktivity, tvorivé dielne

Ponúka:

- beletriu žiacku , pre dospelých

- náučnú literatúru

- metodický materiál

V školskej knižnici každý mesiac prebiehajú aktivity zamerané aj na regionálnu výchovu :

Každoročne dopĺňame knižničný fond zakúpením nových publikácií .

 

P L Á N    P R Á C E

školský  rok 2017/2018

September

Kto v knižnici, kto tam býva?

Prvá návšteva žiakov v knižnici. Formou hádaniek, doplňovačiek sa zoznámia s knihami a knižnicou.

žiaci 1. roč.

Povedz mi čo čítaš...

Oddelenia, orientácia v školskej knižnici, vyhľadávanie kníh, informácií.

žiaci 5.roč.

Rodný môj kraj

Z histórie  nášho regiónu , historické  a kultúrne  pamiatky,   erb mesta a erby obcí.

Žiaci 3.roč.

Október

Rozprávky národov

Hlasné čítanie rozprávkových príbehov z iných krajín

žiaci 5. roč.

Prečítaj mi rozprávku

Návšteva knižnice žiakov a ich starých  rodičov, ich spomienky na školu, knihy , spojené  čítaním. Podujatie pripravené pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším.

Záložka do knihy

Zapojenie sa do československého projektu , tvorba záložiek.

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže

November

Ponad Tatrou blýska

Kto bol  Janko Matúška,  rodák, podľa ktorého nesie meno naša základná škola?

Výber  a čítanie oravských povestí

žiaci 3.roč.

Nech žijú tradície!

Význam slova folklór, rodinné a kalendárne  zvyky na Orave

žiaci 4.roč.

Hodina s Dankou a Jankou

Predstavenie knihy, zážitkové čítanie knihy Danka a Janka

žiaci 2.roč.

December

Paľko Vyšňanovie

Život a tvorba slovenského básnika z Oravy P.O.Hviezdoslava

žiaci 6.roč.

Stridžie dni a čas Dohviezdny

Predvianočné a vianočné tradície na Orave

žiaci 4.roč.

Spod školského prachu

Životná púť a detskí hrdinovia v tvorbe oravského spisovateľa Martina Kukučína

žiaci 7.roč.

Vianoce naších predkov

Beseda o príprave sviatočného jedla, stolovania, veštenia a zvyky spojené s Vianocami.

Január

Pasovanie za čitateľa

Prijímanie prvákov  za čitateľov školskej knižnice

Príbeh slovenskej hymny

Život a tvorba Janka Matúšku, predstavenie knihy od autora Petra Hubu.

žiaci 7. - 8.roč.

Remeslo má zlaté dno

Tradičné remeslá a tradičná oravská architektúra

žiaci 4. roč.

Chodníčky k povestiam

Získanie od starých rodičov, zápis povestí z blízkeho  okolia a ich  prezentácia

žiaci 5.roč.

Február

Mladosť

Omrvinky spomienok  na detstvo Margity Figuli,  z autorkinej  knihy Mladosť

žiaci 8.roč.

Keď psíček a mačička spolu gazdovali

Predstavenie nestarnúcich príbehov z  knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke

žiaci 2. roč.

Sedemdesiat sukieň mala...

Rozprávanie o tradičnom ľudovom odeve spojené s ukážkami

žiaci 4.roč.

Fašiangy šialenie

Zvyky, piesne, jedlá, masky počas Fašiangov – beseda

žiaci 3.roč.

Deň UNESCO

Beseda so žiakmi 3. a 4. ročníka.

Marec

Ako sa knihy menili

Vznik písma, kníh, knižníc...ukážky starých a porovnávanie s novými knihami

žiaci 6.roč.

Aby čítanie nebolelo

Čitateľské kútiky s rôznou  náučnou literat.,  vyhľadávanie informácií a ich prezentácia

žiaci 5.roč.

Ide jar, ide jar...

Zvyky pri vynášaní Moreny, Veľkej noci a sadení májov

žiaci 4.roč.

Ćitateľský   maratón

Deň venovaný čítaniu

"Pozor som v ohrození"

Ohrozené živočíchy a rastliny - beseda s pracovníkom Prírodovedného múzea v Oravskom Podzámku

Apríl

Lesné domčeky

Príbehy, hádanky o obyvateľoch lesa

žiaci 1.roč.

Spievajže si, spievaj

Rozprávanie o význame spevu,  ľud. piesňach, nástrojoch, spojené s ukážkami a spievaním

žiaci 4. roč.

Rodinka Čimčara

Predstavenie knihy Čin Čin , deti sa zahrajú na vrabčiu rodinku.

žiaci 2.roč.

Máj

Stretnutie v eko-učebni

Práca s encyklopédiami formou hry . /význam živočíchov v prírode/

žiaci 3.roč.

Varila myšička kašičku

Tradičná produkcia potravín a  strava na Orave

žiaci 4.roč.

Poklady z truhlice

Výstava krojov, starých predmetov, kníh  v priestoroch školy, ktoré vyhľadajú a zapožičajú žiaci.

žiaci 1.-9.roč.

Jún

Knihy na prázdniny

Ponuka knižných titulov na prázdniny

Zahrajme sa s písmenkami

Súťaž o písmenkách, číslach, obrázkoch

žiaci 1.roč.

Dobre vedieť...

Vyhľadávanie  zaujímavostí, rekordov v náučnej literatúre z rôznych oblastí života .

žiaci 6.roč.

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Monika Biháriová (IX.D)
Milan Laurinčík (IV.C)
Andrej Mikula (I.A)
Benjamin Vanden Berghe (I.A)
Matúš Belko (VI.A)
Matúš Grísa (IV.C)
Matúš Hajduch (VIII.A)
Matúš Kapičák (VIII.A)
Matúš Kochol (VI.C)
Matúš Laš (V.B)
Matúš Melicherčík (VI.B)
Matúš Meško (VI.B)
Matúš Meško (VII.B)
Matúš Mikulaj (IX.A)
Matúš Nehaj (IV.D)
Matúš Novotný (II.B)
Matúš Obrcian (IV.B)
Matúš Pukaj (VII.B)
Matúš Sojčák (IX.A)
Matúš Trnovský (VIII.C)
Matúš Širgel (VIII.B)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Barbora Ďaďová (IX.C)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Daniela Dobiašová (II.C)
Martin Mačuha (III.A)

Piatok 21. 9. 2018

Počet návštev: 10627407