• Comenius - „Kultúrna rozmanitosť na scéne Európy“

    •  

      

     PROJECT COMENIUS

     V auguste 2008 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Comenius – školské partnerstvá pod názvom „Kultúrna rozmanitosť na scéne Európy“.

     Našimi partnermi boli školy z Poľska, Maďarska, Rumunska a Turecka. Ide o dlhodobý projekt zameraný na folklór. Partneri postupne spoznávajú kultúru a národnú hudbu zúčastnených krajín. Žiaci z každej školy predstavujú svoje národné tance a hudobné nástroje ostatným. Týmto spôsobom študenti zo všetkých škôl získajú vedomosti o hudbe, kultúre, ale aj histórii a geografických prvkoch krajín, ktoré sú zapojené do  projektu. Na záver plánujeme vytvoriť choreografiu spoločných európskych tancov, ktorá bude kombináciu prvkov zo všetkých tancov.

     Cieľom projektu je vzbudiť záujem detí o európsku kultúru prostredníctvom hudby, hudobných nástrojov a tancov, zvýšenie motivácie žiakov pre učenie sa cudzích jazykov, ako aj vybudovanie vzájomného priateľstva so žiakmi z iných krajín. Výmenou informácií prostredníctom informačných technológií a stretnutí v rôznych školách naši žiaci spoznávajú spôsob života iných krajín nielen z kníh, ale aj z reálneho života. Preto dúfame, že tento projekt bude pre našu školu veľkým prínosom.

     Doteraz sme absolovali 4 partnerské návštevy.

     Prvé stretnutie učiteľov všetkých zúčastnených krajín sa konalo od 18. do 20. novembra 2008 sa v našej škole. Učitelia mali možnosť spoznať krajinu, mesto a hlavne školu. Predstavili sme im naše ľudové tradície a zvyky. V krátkom programe sa predstavili deti zo ZUŠ P.M. Bohúňa, ktoré sa okrem vážnej hudby venujú aj folklóru. Počas prvého stretnutia sme sa vzájomne spoznali a vytýčili si jednotlivé kroky v projekte, ktoré nás čakajú v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch.Keďže komunikačným jazykom v projekte je angličtina, naši žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti a zručnosti v praxi.  

      

     Projektové stretnutie v Rumunsku

      

     Naši partneri pre nás pripravili bohatý a náročný program. Najskôr nám predstavili ich školu - Liceul Teologic Greco-Catolic “Sf. Vasile cel Mare, po výdatnom obede sme mali  stretnutie s primátorom mesta a ďalšími významnými osobnosťami, kde nám stručne prerozprávali históriu mesta Blaj. Je to zaujímavé mesto s dlhou históriou, čo sme mali možnosť spoznať aj počas prehliadky. Taktiež sme navštívili neďaleké mesto Sibiu. Prezreli sme si múzeum drevenej dediny. Mali sme možnosť na vlastné oči vidieť históriu rumunskej dediny.

     Cieľom návštevy bolo spoznať kultúru partnerskej školy cez ľudovú hudbu a tance. Hneď v prvý deň sme spolu s ostatnými partnermi z Maďarska, Poľska, Rumunska a Turecka vystúpili s našimi ľudovými tancami. Išlo o koncert pre ľudí z mesta Blaj. Koncert sa stretol s pozitívnym ohlasom.

     Nasledujúci deň rumunskí žiaci učili tancovať žiakov z ostatných krajín jeden z ich ľudových tancov.

     Počas stretnutia pre nás pripravili zaujímavé workshopy, počas ktorých mali žiaci možnosť vzájomne sa spoznávať a využívať anglický jazyk ako prostriedok komunikácie.

     Žiaci boli ubytovaní v rumunských rodinách, aby mali čo najvačšiu možnosť komunikovať v anglickom jazyku, spoznať spôsob života inej kultúry a nájsť si priateľov z inej krajiny.

      

     Projektové stretnutie v Maďarsku

     Po aprílovej návšteve Rumunska, ktorá bola pre žiakov ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne prvou v rámci projektu Comenius – Školské partnerstvá, sme sa 14. júna 2009 opäť vydali na cestu. Tentoraz smer – Maďarsko. Cesta prebehla hladko a onedlho nás privítal kraj plný zrelých čerešní.

     Do obce Nagykörű sme prišli práve v čase, keď celá obec zbierala niekoľko desiatok ton čerešňovej úrody. Na Slovensku by sme hostí vítali chlebom a soľou, v Nagykörű nás privítali čerešňami. Boli sme príjemne prekvapení.

     Hostiteľská škola pre nás pripravila zaujímavý  trojdňový program. Navštívili sme kúpeľné mesto Eger a etnografické múzeum v Szolnoku. Nezabudnuteľná bola plavba loďou po rieke Tise a prehliadka egerského hradu s krásnym výhľadom na mesto Eger. Obec Nagykörű sme si prezreli na vozoch ťahaných koňmi. Deti si na pracovných dielňach vyskúšali svoju zručnosť a vyrobili  rôzne zaujímavé ozdoby charakteristické pre tento kraj – náramky a hračky z vlny, tvarované pomocou mydlovej vody, dokonca i bábiky z kukuričných šúľkov.

     Náš pobyt vyvrcholil koncertom, keďže cieľom projektu je spoznať ľudové tance, kroje, hudobné nástroje a kultúru partnerských krajín. Počasie nám prialo, možno i preto sa koncert pod holým nebom vydaril. Žiaci  partnerských škôl z Maďarska, Rumunska, Poľska, Turecka a Slovenska predviedli svoje národné tance, ľudové kroje a hudobné nástroje. Nás najviac zaujala maďarská citara a turecké ľudové tance. Po koncerte sme sa naučili i základné kroky maďarského čardáša. Jednoduché to nebolo, ale pri tanci sme si užili veľa zábavy.

      

     PROJEKTOVÉ STRETNUTIE NA SLOVENSKU


     Projekt Comenius - Kultúrna rozmanitosť na scéne Európy mal svoje pokračovanie. Tentoraz sme  my,  žiaci a zamestnanci ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, privítali  hostí z maďarskej, rumunskej, poľskej a tureckej partnerskej školy. Ako inak – chlebom a soľou. 
     I keď nás počasie poriadne prekvapilo  prvým snehom, naplánovaný program sme začali s chuťou realizovať. Hostia si prezreli budovu školy, zúčastnili sa na vyučovaní v niektorých triedach. Neskôr ich prijal primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ivan Budiak a spoločne sme poliali Lipu európskych sútokov vodou, ktorú si naši hostia na tento účel doniesli zo svojich domovov. Za výdatného sneženia si  prezreli naše mesto a celí premočení sa vrátili späť do školy. Učitelia odišli do hotelových izieb nabrať druhý dych a deti do slovenských rodín, ktoré ich na celý čas pobytu ubytovali a poskytli im druhý domov. Oddych bol potrebný, pretože nás večer čakalo spoločné vystúpenie v MsKS.
     Večerné predstavenie otvoril pán Jaroslav Sloboda hrou na „dvojačke“. Úvodné slovo zaznelo v podaní PaedDr. Márie Andrisovej a Mgr. Ivany Mikulajovej, ktorým vďačíme za organizáciu a realizáciu celého projektu tu, na Slovensku. V spomínaný večer sme sa všetci zišli, aby sme obyvateľom nášho mesta ukázali rozmanitosť a krásu ľudovej piesne. Maďarskí, poľskí i rumunskí žiaci predviedli ľudové tance a kroje svojho regiónu s úžasným čarom. Tureckí žiaci žiaľ nemohli pricestovať osobne, a tak sme ich vystúpenie mohli sledovať na premietacom plátne. Avšak tureckú hudbu sme si predsa len mohli vychutnať naživo v podaní A. Gursela Tiriskana. Zaspieval niekoľko piesní a predstavil  hudobný nástroj ney. Nebolo pochýb, že publikum zaujal. Potlesk hovoril za všetko. 
     Žiaci našej školy sa tiež nenechali zahanbiť. Zaspievali a zatancovali Trcipoľku a Rozkazovačky, typické tance pre žaškovký región. Sprevádzala ich živá hudba v podaní ľudovej skupiny Žaškov pod vedením p. Zápotočného.  Keď „Žaškovci“  pridali ďalšie  piesne, v publiku to už vrelo. Celé vystúpenie ukončil pán  J. Sloboda  a jeho fujara.  Program sa skončil a my sme boli spokojní, že sa vydaril.
     Ďalšie dni, ktoré si naši hostia užívali, boli naplnené výletmi po Orave, ľudovými tancami, ale aj  večernou diskotékou, športovými aktivitami a workshopmi, na ktorých si mohli vyrobiť dekoratívne predmety – obrázky maľované na sklo, sovy z prírodného materiálu, drevené hračky a ozdoby z drôtu.
     Program stretnutia sa pomaly napĺňal a nadišiel čas lúčenia. Posledné fotografie, podania rúk, úsmevy, ďakovania, želania šťastnej cesty a nádeje, že sa čoskoro opäť stretneme. Dovidenia v Turecku!   

     PROJEKTOVÉ STRETNUTIE V TURECKU

     Všetci sme mali najväčšie očakávania od návštevy Turecka. Hlavne preto, že je to exotická kajina, ktorej kultúra je úplne iná ako naša. Naše predstavy sa v mnohom naplnili. Na vlastné oči sme mali možnosť vidieť významné miesta spojené s tureckou kultúrou. Navštívili sme múzeum v Topkapi Palace, chrám Hagia Sofia a Modrú mešitu.

     Koncert pre verejnosť sa konal v škole, súčasťou ktorej je veľká sála. Našu školu sme reprezentovali dvoma tancami zo Žaškova a spevom za doprovodu dvoch huslí a gitari. Celému nášmu programu predchádzala dlhá príprava. Ja som mala na starosti tanečnú zložku a učiteľky hudobnej výchovy si zobrali hudobnú časť. Naša poctivá práca sa odrazila vo vydarenom vystúpení, za ktoré by sa nehanbili ani profesionáli. Potešilo nás, že nás prišla povzbudiť aj slovenská ambasádorka.

     Ďalšie dni sme venovali spoznávaniu mesta Istanbul a tureckej kultúry. Mňa najviac zaujali pracovné dielne, počas ktorých sme mali možnosť zaujímavou technikou si vyrobiť  vlastný obraz.

     Naši žiaci reprezentovali našu  školu výborne po každej stránke. Boli tanečne zruční, snažili sa čo najviac komunikovať v anglickom jazyku a nájsť si veľa kamarátov. Musím priznať, že sme na nich boli naozaj hrdí. Na záver tejto návštevy som bola presvedčená, že tento projekt má veľký význam pre všetkých zúčastnených a jeho realizácia má význam.

      

     PROJEKTOVÉ STRETNUTIE V POĽSKU

     Naša posledná návšteva viedla do Poľska. Všetci sme sa na ňu veľmi tešili, lebo bola vyvrcholením projektu. Poľsko, ako koordinátorska krajina, nám pripravila zaujímavý program. Cieľom našej cesty bolo mesto Staszów. Počas našeho stretnutia sme navštívili aj okolité mestá Kielce, Tokarnia, Kurozweki a Sandomierz.  Kultúru a tradície sme spoznávali návštevou hradu Baranow, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o historických odevoch a zbraniach. Žiaci si mohli vyskúšať strelbu z luku, dela a obliecť stredoveké oblečenie.  Veľmi zaujímavou súčasťou boli pracovné dielne. Vyrábali sme papierové prestieranie, keramiku z hliny a vyskúšali zábavné hry našich starých rodičov.

     Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem detí o európsku kultúru prostredníctvom hudby, hudobných nástrojov a tancov. Vyvrcholením celého snaženia bol nácvik tancov partnerských krajín. Počas prvých dní sme nacvičovali spoločnú choreografiu na záverečné tance. Každá krajina naučila žiakov z partnerskej krajiny jeden národný tanec. Učili sme sa Purtatu, Čardáš, Krakoviak, Trcipoľku a turecký národný tanec. Súčasťou záverečného koncertu boli nielen tanečné a hudobné vystúpenia jednotlivých krajín, ale aj spoločné choreografie jednotlivých tancov, v ktorých sa predviedli žiaci zo všetkých zúčastnených krajín. Na záver žiaci spoločne zaspievali európsku hymnu. Bola pekným ukončením koncertu a zároveň ukážkou, že všetci sme súčasťou Európy. Záverečný koncert splnil všetky očakávania. Hostia aj účinkujúci boli nadšení z výkonov žiakov. Výborným výkonom všetkých zúčastnených žiakov však predchádzalo mnoho tréningov a poctivej prípravy. 

     Jedným z hlavných bodov projektu bolo zvýšenie motivácie žiakov pre učenie sa cudzích jazykov, ako aj vybudovanie vzájomného priateľstva so žiakmi z iných krajín. Počas trvania projektu vznikli medzi žiakmi veľmi pekné priateľstvá. Žiaci boli ubytovaní v rodinách, a tak mohli priamo pozorovať rovnaké aj rozdielne zvyky v jednotlivých krajinách. Komunikačným jazykom bola angličtina, preto boli žiaci nútení komunikovať a zlepšovať svoje komunikačné zručnosti. Niektorí prekonali bariéru v komunikácii, iní si zlepšili svoju slovnú zásobu a hlavne všetci pochopili dôležitosť ovládať cudzí jazyk v dnešnom modernom svete. Preto dúfame, že tento projekt bude pre našu školu veľkým prínosom.

     Náš projekt sa touto návštevou ukončil, ale zostali nám hlboké spomienky na celé dva roky strávené s našimi partnermi. Našli sme si tu veľmi veľa priateľov, s ktorými plánujeme zostať i naďalej  v kontakte a možno spolupracovať na ďalších projektoch. Všetkým sa nám veľmi tažko lúčilo, pretože sme sa snažili urobiť všetko, čo bolo v našich silách, aby bol projekt úspešný. Myslíme si, že aj bol, pretože sme splnili všetky ciele, ktoré sme si na začiatku predsavzali.