• Duša fujary

    •  
      
        Naša škola sa zapojila do druhého ročníka projektu "Objavme doma divy sveta a dajme o tom vedieť ".
        Cieľom je nielen, aby deti vedeli, aké prírodné a kultúrne pamiatky zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO máme, ale aby ich dokázali aj odprezentovať svojim rodičom, kamarátom a známym.
      

     O jedenástich víťazných školách rozhodla hodnotiaca komisia v zložení:

     Mgr. Iveta Buraľová, zodpovedná za environmentálnu výchovu v Národnom parku Poloniny,
     RNDr. Jaroslav Stankovič, správca Krásnohorskej jaskyne
     PhDr. František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea
     Jaroslav Sloboda, hráč na fujaru
     Pracovníci Communication House

     Víťazné školy:

     ZŠ Kriváň - Fujarová paráda (Fujarovo Umelecká  Jemne Akčná Retro Akcia)
     ZŠ Janka Matušku, Dolný Kubín - Duša fujary
     ZŠ Kalná Roztoka - K Poloninám cez rozprávky
     ZŠ Rudolfa Dilonga, Trstená - Malí reportéri
     ZŠ Komenského, Rožňava - Za siedmimi divmi nášho sveta

     ZŠ Dončova, Ružomberok - Tajomný Spišský hrad
     ZŠ Lieskovec - S fujarou za bránu školy
     SZŠ Belá - Hudba fujary ako balzam duše
     ZŠ sv. Kríža, Kežmarok - Zdedili sme poklady – chráňme ich pre budúcnosť
     ZŠ Čimhová - Fujarová show
     ZŠ Jovsa - Rozvírme prach času a zistime, čo za taje ukrýval

      


     Duša fujary - predstavenie projektu
      
     V projekte chceme umožniť žiakom spoznávať kultúrne a vlastivedné bohatstvo nášho regiónu zaradené do svetového dedičstva UNESCO – fujaru a jej hudbu pod vedením ľudového majstra p. Jaroslava Slobodu. Chceme, aby žiaci priamo v školskej dielni videli  p. Jaroslava Slobodu a postup výroby fujary. Vyrobením píšťal používaných v regióne Oravy, rezbárskych vzorov a ľudovej výšivky, chceme v žiakoch rozvíjať praktické zručnosti. Nácvikom oravských piesní a verejným predstavením chceme poukázať na krásu slovenského folklóru a vštepovať žiakom lásku k ľudovej piesni. Verejným koncertom a hrou na drevené píšťaly chceme zapojiť žiakov do propagácie fujary a jej hudby medzi mladými ľuďmi. Rozoslaním DVD Duša fujary do partnerských škôl v zahraničí chceme predstaviť aktivity, do ktorých sa zapojili naši žiaci a týmto predstaviť fujaru a jej hudbu.
         

     Naši žiaci sa zapoja do následovných aktivít:
      
     Po stopách fujary – exkurzia do Dolnej Krupej, v ktorej sa nachádza putovná výstava Desatoro fujary, návšteva obce Čičmany
     Geocaching – objavovanie skrýš v Dolnej Krupej a v Čičmanoch
     Zrod fujary - ukážka postupu prác pri výrobe fujary p. Jaroslavom  Slobodom
     Rezbárstvo – výroba ľudových vzorov, ktoré sa nachádzajú na fujare
     Workshop  – výroba píšťaly „Koncovky“ pod dohľadom p. Jaroslava Slobodu
     Hra na ľudových nástrojoch – nácvik hry na píšťaly pod vedením p. Jaroslava Slobodu
     Ľudová výšivka – vyšívanie ľudových vzorov
     Verejné predstavenie: Koncert Duša fujarykoncert pre žiakov, rodičov a občanov Dolného Kubína
     DVD o projekte Duša fujary – film dokumentujúci exkurziu, práce žiakov, verejné predstavenie

     Zodpovední učitelia za realizáciu projektu:

     PaedDr. Mária Andrisová -koordinátor projektu
     Jaroslav Sloboda – fujara a jej hudba, výroba píšťal a ľudových vzorov, nácvik ľudových piesní
     Mgr. Rastislav Eliaš – koordinátor projektu v škole, výroba drevených píšťal a ľudových vzorov
     Mgr. Jana Majerská -výroba drevených píšťal a ľudových vzorov
     Mgr. Petrícia Zrnčíková – školský časopis, DVD o projekte Duša fujary, web a obrazové noviny
     Mgr. Juraj Machaj – DVD Duša fujary, školský časopis
     Mgr. Nataša Markovičová – literárne práce žiakov
     Mgr. Ľubica Lacková – vyšívanie ľudových vzorov

      

     Duša fujary - Exkurzia


           Žiaci a učitelia ZŠ Janka Matúšku v rámci  projektu "Objavme doma divy sveta a dajme o tom vedieť "s podtitulom Duša fujary navštívili malebnú dedinku Čičmany, ktorá je známa hlavne typickými  maľovanými zrubovými drevenicami.  Vzory môžu byť rôzne, od jednoduchých, až po zložité ornamenty. Boli a sú každoročne nanášané bielym vápnom, ktorý má estetickú aj konzervačnú funkciu.

           Táto rázovitá obec leží v kotline Strážovských vrchov, takmer pri prameni rieky Rajčianky. Je najvyššie položenou obcou v Žilinskom okrese. Prvé zmienky o obci pochádzajú z roku 1272. Pre záchranu unikátnej archtektúry tejto obce  bola dolná časť obce v r. 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

            Na exkurzii sme sa rozdelili do skupín, najskôr sme sa snažili zachytiť krásu a unikátnosť vzorov na papier, potom do pamäti fotoaparátov. Reportéri  dostali za úlohu natočiť video. Pracovali sme veľmi usilovne aj napriek tomu, že sa nám pod nechty dostával poriadny chlad. Navštívili sme aj malé múzeum, kde sme spoznali skutočný život obyčajných ľudí.   

     Cestou sme sa zahrali aj na pátračov a našli sme ďalšiu kešku v rámci Geocachingu. Bola pri Ostrej skale.

           Využili sme príležitosť a poniektorí si po prvýkrát na vlastné oči prezreli veľdielo ľudového rezbára majstra Jozefa Pekaru Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej. Boli sme uchvátení! Také niečo dokáže vytvoriť človek za pár rokov?! Nemohli sme oči odtrhnúť od toľkej krásy! Stále sme nachádzali niečo nové.

           Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity spojené s týmto projektom!

     Petra Lindnerová

        

     A ako zachytila tento zážitok Lenka Sklouzová?

     Počúvajte:

     Ráno všetci pekne vstali,
     pred školu sa ponáhľali.
     Autobus -  ten tam už stál
     a na nás všetkých čakal.

     Zbiehali sme sa pomaly
     a potom sme sa pobrali,
     kešku hľadať a nie márne!
     Natka tá ju našla v skale.

     Podpísali sme sa do nej
     a pobrali sme sa ďalej.
     Navštíviť tú známu dedinu,
     do ktorej cesta trvala nám viac ako jednu hodinu.

     Čičmany sú obec krásna,
     viem to iste, z čista - jasna.
     Dreveničky krásne sú,
     pestrosťou sa prednesú.

     Krásne vzory, výzdoba,
     šikovná to robota.
     Obyvatelia sú milí
     a veľmi nás potešili.

     Pozdraviť sa pekne treba,
     lebo potom žiaci beda!
     Chytiť foťák, robiť fotky,
     to bavilo všetky dietky.

     Aj kreslenie bolo parádne,
     no fúkalo tam teda poriadne!
     Celí sme sa zašpinili,
     no hlavne, že sme sa zabavili.

     Smer Rajecká Lesná,
     pokračovala neša cesta.
     Slovenský betlehem tam je,
     z dreva celý stavaný je.

     Potom sme už domov išli
     a rozišli sa  v svoje cesty.
     Šoférovi vďační sme boli,
     že nás doviezol v zdraví a v pokoji.