• Srdce na dlani
     • Srdce na dlani

     • Projekt v spolupráci s Domovom sociálnych služieb v Dolnom Kubíne

      Naša škola už dlhodobo spolupracuje s domovom dôchodcov. Deti s pani učiteľkou pravidelne navštevujú svojich starších kamarátov. Robia s nimi rôzne aktivity a tvoria pekné veci. Momentálne prebieha v zariadení interiérová prestavba. Preto máme dočasne na naše návštevy k dispozícii jedáleň. Dnes sme vyrábali jesenné venčeky a o dva týždne začíname s vianočnými výrobkami. Na naše ďalšie stretnutie sa tešíme už dnes.

      MG

    • Imatrikulácia 2019
     • Imatrikulácia 2019

     • Slávnosť, pri ktorej sa žiaci - prváčatá oficiálne pasujú za žiakov školy, je už tradíciou. A vždy má svoju atmosféru, čaro. Imatrikulácie sa zúčastnili prváci, deviataci, rodičia, starí rodičia, ôsmaci, učitelia a vychovávatelia i viceprimátor pán Matúš Lakoštík. Na začiatku zaznel slávnostný príhovor pána učiteľa Strapca. Po ňom dve speváčky Sára a Aneta zaspievali hymnu našej školy Rýchlo sa pridaj k nám.Pán riaditeľ povedal zopár milých slov a potom už vystúpili naši prváci. Roztancovali celú telocvičňu. Každá trieda ukázala, čo sa už stihla za dva mesiace naučiť. A nebolo toho málo. Vypočuli sme si septembrovú pesničku, básničku o číslach, zvieratkách i čarovných slovíčkach. Nakoniec prváci spoločne zaspievali pieseň o povolaniach.Boli predstavené krúžky záujmovej činnosti- folklórny i gymnastický. Potom prišli prváčikovia ku deviatakom a začalo sa pasovanie. Na záver zaznel prvácky sľub.Imatrikulácia bola veselá, pestrá. Všetci sme si odniesli neopakovateľné zážitky.

      Zašli sme k prváčikom sondovať:):

      1.Ako bolo na imatrikulácii? 

      - Mne sa to páčilo. 

      - Podľa mňa to bolo super.

      2.Páčilo sa ti, keď ťa pasovali? 

      - Áno, páčilo sa mi to. 

      - Bolo to pekné.

      3. Si spokojný/-á so svojím/ -ou krstnou/krstným?   

      - Áno som spokojná.   

      - Mám tú najlepšiu!

      Tamara Dobáková a Viktória Havková z mladých reportérov.

    • BUBNOVAČKA
     • BUBNOVAČKA

     • Aby bolo deti lepšie počuť

      Aj naša škola sa zapojila do najväčšej bubnovačky roka. 56 žiakov - piatakov si najskôr vyrobili plagátiky, na ktoré sa podpísali  aj ostatné deti zo školy. Bubnovačkou chceli deti vykričať svetu, aká je dôležitá ich ochrana pred násilím a včasná prevencia. 

      Akciu priblížila deťom školská psychologička Majka Paľová. Vysvetlila deťom, že je veľmi dôležité o tom, čo cítia a prežívajú, otvorene rozprávať. Deti by mali vedieť porozumieť vlastným emóciám, ktoré prežívajú, ako aj emóciám, ktoré prežívajú iní. Vďaka tomu môžu byť otvorení, empatickí a citliví aj na emócie sprevádzajúce násilné správanie, aby mohli na situáciu správne zareagovať a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého.  

      Deti sa vyzbrojili bicími hudobnými nástrojmi, vedrami, paličkami. A veru, bolo ich počuť široko- ďaleko. 

      Bubnovačka sa konala už šiestykrát. 

    • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie,

      ktoré sa uskutoční dňa 1. 10. 2019 (utorok) o 16:00 hod.

      v učebniach základnej školy.

      Program:

      • plenárne rodičovské združenie sa uskutoční o 16.00 hod. a bude vysielané cez školský rozhlas,
      • triedne rodičovské stretnutia.

      Vaša účasť je vítaná a potrebná.
      Tešíme sa na Vás!

    • Čítanie je zábava, radosť aj poučenie
     • Čítanie je zábava, radosť aj poučenie

     • Základná škola Janka Matušku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín

      Na tejto škole sa realizuje projekt s názvom:

      Čítanie je zábava, radosť aj poučenie dáva

      Kód projektu: 312011S225

      Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

      Typ projektu: dopytovo- orientovaný

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

        Informačné plagáty projektu

       

      www.minedu.gov.sk          https://www.employment.gov.sk/sk/       www.esf.gov.sk                        https://ludskezdroje.gov.sk/ 

    • Každá kvapka sa počíta
     • Každá kvapka sa počíta

     • Vyhodnotenie zberu  použitého rastlinného oleja  „Každá kvapka sa počíta“

       

       

      V školskom roku  2018/2019 Základná škola Janka Matúšku  v  spolupráci s firmou  Trafin Oil Sk s.r.o. realizovala už    5. ročník zberu použitého rastlinného oleja  z domácností

      Každá kvapka sa počíta

       Množstvo použitého oleja počas školského roka narastalo, evidenciu viedli pani kuchárky v školskej jedálni a pracovníci firmy v pravidelných intervaloch olej odvážali na ďalšie ekologické spracovanie.

      Celkové množstvo odovzdaného rastlinného oleja  počas školského roka 2018/2019 bolo 235 litrov.

      Oceňujeme všetkých žiakov, ktorí sa zapojili a priniesli použitý olej z domácností, z rodín. Čakala na nich sladká odmena a pre troch najúspešnejších žiakov aj vecná odmena.

      Tu sú výsledky:

      1 miesto – Jaňák Šimon 3C               48 litrov

      2 miesto-  Šamík Tobiáš 4D               25 litrov

      3.miesto – Podbrežný Adam 6A       22 litrov

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Veľké poďakovanie patrí rodičom, starým rodičom, susedom,  zamestnancom školy

      a obyvateľom mesta, ktorí prispeli k tomu, aby sa použitý olej z domácností nevylieval

      do kanalizácie alebo do komunálneho odpadu, ale ekologicky spracoval.

       

       

      Stačí málo, aby sme urobili niečo pre seba, 

       našu budúcnosť a životné prostredie.

       

      PS:  My sme neskončili, ale pokračujeme a pripravujeme  ďalšie odmeny za účasť.

      Šiesty ročník programu „ Každá kvapka sa počíta“ začína už v septembri 2019.

      Nezabudnite nádoby s olejom označiť, t.j. napísať meno žiaka + triedu a odovzdať

      na vrátnici ZŠ.

       

                                                                                                     Vedúca školskej jedálne

    • Príhovor riaditeľa ZŠ Janka Matúšku pri príležitosti začiatku školského roka 2019/2020
     • Príhovor riaditeľa ZŠ Janka Matúšku pri príležitosti začiatku školského roka 2019/2020

     • Dobrý deň, vážení rodičia, milí žiaci, vážený pedagogický zbor,
      vítam Vás na Slávnostnom otvorení školského roka 2019/2020.

      Pozerám sa na prvákov a premýšľam, či aj oni cítia to isté chvenie ako ja, keď som bol 1. septembra 1980 prvákom. Cítil som radosť z nového, obavy z neznámeho, ale najviac som sa tešil, že už po obede nemusím spať...

      Vítam Vás v našej škole, ktorú voláme Kohuťák a pozrite sa, aká je veľká. Pred Vami stoja spolužiaci, ktorých budete stretávať na školských chodbách, v jedálňach na rôznych akciách. Sľubujem Vám, že na konci školského roka pod vedením p. učiteliek - Alenky, Lydky, Stanky a Karinky budete vedieť písať, čítať a počítať, slušne sa naučíte behať po chodbách a skrývať sa za skrinkami. Určite Vás p. učiteľky z materských škôl výborne pripravili na vstup do 1. ročníka. Verím, že aj Vaši rodičia budú spokojní z toho, čo ste sa naučili a koľko získali poznatkov. Prišli noví prváci, ale ja žiaci z iných škôl, ktorých tu vítam a teším sa na nich. Vás, starších spolužiakov,  prosím, aby ste ich privítali v našej veľkej škole a boli im v prípade potreby nápomocní.

      Milí piataci,
      bude to pre Vás veľká zmena, nebudete mať stále na pomoci p. triednu učiteľku a p. vychovávateľku, svoju triedu budete požičiavať aj iným žiakom. Verím, že ste sa tešili na 5. ročník, vyrástli ste, zmeníte triedne kolektívy, nájdete nových kamarátov.

      Milí deviataci,
      prajem Vám, nech sa Vám podarí správny výber strednej školy, tiež Vám prajem veľa síl, trpezlivosti a vytrvalosti v učení a pri príprave na Testovanie 9 - 2020  a prijímacie skúšky. Vraví sa, že šťastie praje pripraveným - nech sa Vám darí po celý rok v príprave na vyučovanie, a potom aj to šťastie príde, nech ste na svoje výsledky hrdí.

      Vážení rodičia,
      prosím Vás o dôveru, trpezlivosť a čas, ktorý potrebujú pedagógovia na svoju prácu. Všetci máme rovnaké povinnosti a práva, spoločne ich rešpektujme, a tak dosiahneme spoločný cieľ.Verte mi, hodnoty vo výchove a vzdelávaní máme rovnaké, ako vy. Priamou komunikáciou vieme veľa dosiahnuť.

      Vážený pedagogický zbor,
      prajem Vám veľa trpezlivosti, kreativity, vytrvalosti a radosti pri práci s deťmi. Povolanie, ktoré sme si vybrali  je ťažké, výsledky svojej práce vidíme s veľkým časovým odstupom a poďakovanie sa nie vždy dostane. V porovnaní s inými povolaniami máme výhodu - stretávame sa vždy s mladými ľuďmi, ktorí nám nedovolia starnúť a svojimi nápadmi, huncútstvami a nazeraním na život nás držia v strehu. Majme na pamäti, že pred nami sú mladí ľudia s ich radosťami, potrebami, túžbami a starosťami - rešpektujme ich.
      Srdečne vítam nové posily v našom pedagogickom zbore:
      -    pani učiteľka Mgr. Simona Luptáková, ktorá bude učiť na 1. stupni,
      -    po materskej dovolenke sa vrátila na 2. stupeň pani učiteľka Mgr. Matrina Leyková - bude učiť anglický jazyk,
      -    Mgr. Mária Záňová bude vyučovať geografiu a informatiku,
      -    Mgr. Klaudia Kovalčíková bude vyučovať matematiku a nemecký jazyk
      -    v školskom klube bude pracovať a vychovávať deti p. Mgr. Natália Ťuchová.

      Zmena je i vo vedení školy. Zástupkyňou pre 1. stupeň je Mgr. Gabriela Brňáková, zástupcom riaditeľa školy pre 2. stupeň je Mgr. Juraj Machaj a  zástupkyňou pre CVČ je p. Mgr. Anna Vešelényiová.

      Zmeny sú i v triednictve, ale to už viete, lebo vás triedne pani učiteľky i pán učiteľ privítali v škole.
      Poprajme si veľa šťastných chvíľ v rodine, ktorú voláme Kohuťák. Má viac ako 700 žiakov, viac ako 80 pracovníkov.

      Poprajme si veselý školský rok plný objavovania zákonitostí, techniky, prírody, športových a pohybových akcií, výletov a exkurzií. Buďme hrdí na školu, ktorá ponúka pestrú paletu krúžkov,  je moderne vybavená, má skúsených pedagógov. Každý z nás svojimi malými každodennými dobrými skutkami - disciplínou v škole, prípravou na vyučovanie, dodržiavaním pravidiel  a úsmevom dotvára každodennú  pohodu v škole.
      Prajem Vám,  nech nájdete v medzi týmito múrmi vždy človeka, ktorý Vám pomôže, nech máte komu vrátiť úsmev. Prajem Vám veľa trpezlivosti, radosti z objavovania a poznávania, veľa úspechov a hlavne veľa lásky. Nech nový školský rok 2019 - 2020 bude pre vás tým, na ktorý budete radi spomínať.

      Mgr. Rastislav Eliaš
      riaditeľ školy

    • Október mesiac úcty k starším
     • Október mesiac úcty k starším

     • Starí rodičia čítajú druhákom

      Október  je mesiacom úcty k starším ľudom, a tak druháci pozvali do svojich tried staré mamy, ktoré čítali z knihy rozprávky a rozprávali ako to bolo za ich čias v škole, ale aj čo bolo v ich živote ťažšie a čo ľahšie. Ďakujeme, že sme mohli so starými mamami stráviť príjemnú hodinu.

      MZ
       

    • Fyzika
     • Fyzika

     • Popularizácia fyziky

      Dňa 6.11.2019 sme opäť boli na zaujímavej exkurzii v rámci predmetu fyzika pod názvom "Popularizácia fyziky"v Martine. Tentokrát sa zabavili a naučili niečo zaujímavé naši ôsmaci z 8.B a 8.C, témou bola optika a elektrické javy v praxi.

      JM

    • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka

     •  

      POZOR ZMENA!

       

      Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľujem

       

      riaditeľské voľno  žiakom 6. – 9. ročníka ZŠ

       

      dňa 20. novembra 2019

       

      z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 5 - 2019.

       

       

      1. Zároeň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu. 

       

      1. Preádzka ŠJ nie je prerušená. (Všetci žiaci, ktorým bolo udelené riaditeľské voľno, budú odhlásení zo stravy, nárok na dotáciu na potraviny pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia vyučovania nie je.)

       

       

       Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

       

    • Školské kolo
     • Školské kolo

     • olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 18.10.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. 

      Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci: 

      1. miesto: Júlia Ďurmeková

      2. miesto: Ivan Florek 

      3. miesto: Matúš Širgeľ

      Na okresnom kole nás bude reprezentovať Júlia, ktorej budeme držať palce.  

      PK

    • Týždeň zdravej výživy 2019
     • Týždeň zdravej výživy 2019

     • Týždeň od 14. - 18. októbra 2019 sa niesol v znamení zdravej výživy.  Riadili sme sa heslom: „Zdravie je predpokladom kvalitného života.“

       Počas tohto týždňa sa naši žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi zapájali do najrôznejších aktivít. V utorok bola hlavná téma Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Žiaci z 3. ročníka pripravovali taniere plné ovocia i zeleniny a dávali si rôzne chuťové hádanky. Podľa chuti rozoznávali ovocie a zeleninu z našich záhrad. Deti z 1.C sa najskôr porozprávali o každodennej potrebe prijímať vitamíny v prírodnej forme a potom sa s chuťou zahryzli do sladkých a šťavnatých jabĺčok. Žiaci v ŠKD mali v spolupráci so školskou jedálňou akciu „Deň jablka.“ Spoločne vyhodnocovali súťaž o najkrajšie, najväčšie a najzaujímavejšie jablko. Potom deti pohostili pani kuchárky jabĺčkovými dobrotami.

      Vo štvrtok bola hlavná téma Zdravý tanier. Žiaci zo 4.D si priniesli z domu ovocie a zeleninu, ktoré naservírovali na tanieriky tak, aby sa „najedli aj oči“. Po dobre vykonanej práci si pochutili na zdravom ovocí a zelenine. Žiaci zo 4.A a 4.C pracovali v skupinách a vytvorili zbierku zaujímavých receptov. Druháci pracovali ako včielky. Strihali, lepili, hľadali a triedili potraviny, z ktorých vytvorili taniere plné zdravých a chutných potravín. Hovorili aj o význame konzumácie ovocia, zeleniny a ich zaradení do nášho jedálnička. 

      Veríme, že si žiaci týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o potravinách a výžive. Všetkým vyučujúcim aj žiakom, ktorí sa zapojili do aktivít patrí veľká vďaka.                                           

      Mgr. Alena Žáková

    • Medzinárodný deň stromov – Strom a jeho život
     • Medzinárodný deň stromov – Strom a jeho život

     • Medzitriedna súťaž 3. ročníkov

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov sme zrealizovali výtvarnú súťaž na tému -  Strom a jeho život. Žiaci výtvarne stvárnili ako žije strom počas celého roka. Súťaže sa zúčastnilo po 5 žiakov z 3.A, 3.B a 3.C.  Najlepšie práce boli vystavené a vyhodnotené detskými porotcami. Víťazné práce boli ocenené. ​​​​​​​

     • Svetový deň výživy

     • Ročníková aktivita – 3. ročník

      Naši tretiaci si v deň Svetovej výživy  priniesli chutné ovocie a zeleninu zo svojich záhrad.  Počas veľkej prestávky si pripravili zdravú desiatu a  navzájom ponúkli vitamínovou pochúťkou.


    • Bedminton
     • Bedminton

     • Okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov 2019

      Prvý novembrový týždeň sa v telocvični našej školy konali okresné kolá v bedmintone žiačok a žiakov základných a stredných škôl. Základnú školu Janka Matúšku reprezentovali v utorok 5. novembra 2019 dve dievčenské družstvá v zložení:

      A družstvo - Vanessa Osadská a Adela Lachová,

      B družstvo – Júlia Ďurmeková a Diana Lacková,

      a vo štvrtok  7. novembra svoje hráčske kvality predviedli dve chlapčenské družstvá v zložení:

      A družstvo – Matúš Kapičák a Matúš Hajduch, 

      B družstvo – Tomáš Domiňák a Jakub Sucháň.

      V súťaži družstiev dievčat sa na prvom, postupovom mieste umiestnili V.Osadská a A.Lachová a na druhom mieste J. Ďurmeková a D.Lacková. V súťaži družstiev prvé miesto obsadili M. Kapičák a M.Hajduch a druhé miesto T.Domiňák a J.Sucháň. Víťazné družstvá budú bojovať o postup na školské majstrovstvá SR v krajskom kole, ktoré sa bude konať v druhej polovici novembra opäť v telocvični ZŠJMDK.

      JK

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     •  

      Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl 2019


      Víťazné družstvo dievčat septembrového okresného kola v cezpoľnom behu v zložení:

      EmaŤapajáková,

      Júlia Ďurmeková,

      Ema Sporková,

      sa aj tento rok začiatkom októbra pokúsili zabojovať v krajskom kole v Liptovskom Mikuláši o postup na majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Túto métu sa im síce v silnej konkurencii dosiahnuť nepodarilo, no 3. miesto v súťaži jednotlivkýň patriace Emke Ťapajákovej a rovnako 3. miesto v súťaži družstiev svedčí o úspešnej reprezentácii našej školy.

      JK

    • Burza SŠ
     • Burza SŠ

     • Žiaci ZŠ Janka Matúšku navštívili burzu SŠ

      Každoročne sa žiaci 9. ročníkov všetkých ZŠ nášho okresu zúčastňujú Burzy SŠ. Burza sa konala 5. novembra 2019 v MsKS v Dolnom Kubíne. Organizátormi boli CPPPaP v DK a Okresný úrad v Žiline.

      Na burze sa prezentovalo 23 SŠ z nášho okresu, ale aj z iných okresov a 3 firmy. SŠ informovali o študijných a učebných odboroch. Žiaci si mohli pozrieť aj praktické ukážky, výrobky jednotlivých škôl a mali možnosť aj sami si vyskúšať praktické zručnosti. Cieľom burzy sa napĺňa idea profesijnej orientácie v rámci kariérového vývinu žiakov.

      SB

    • Október mesiac úcty k starším
     • Október mesiac úcty k starším

     • Stretnutie so seniormi

      Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Preto sa tradíciou našej školy stali stretnutia bývalých pedagógov-seniorov. Dňa 15. októbra sa stretli učitelia v našej ZŠ. V tomto roku sa zúčastnilo 20 pedagógov. Naši učitelia pre nich pripravili krátky kultúrny program a príjemnú atmosféru s občerstvením. Bývalí učitelia sa radi stretávajú a spomínajú si na svoje pedagogické pôsobenie v našej škole.

    • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA   Školský rok 2019/2020
     • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA Školský rok 2019/2020

     • Školské kolo

      Dňa 8.10. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády, ktorej organizátorom už 10. ročníka bola Slovenská komisia Technickej olympiády – Iuventa Bratislava.

      Technická olympiáda  je súťaž určená žiakom 5. - 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Technická olympiáda má dve kategórie, kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre 8.- 9.ročníky ako súťaž dvojíc. Súťaž je organizovaná v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne), pričom kategória B končí určením víťaza krajského kola. 

      Školského kola sa v Základnej škole Janka Matúšku zúčastnilo 32 žiakov, z toho 27 súťažiacich v kategórii B a 5 súťažiacich v kategórii A.

      Vyhodnotenie podľa počtu dosiahnutých bodov:    

       

      kategória A      

      1.   Zápotočný Michal    9.B

      2.   Sárený Jozef           9.C

      3.   Synák Adam            9.C

      kategória B    

      1.   Mikula Adam           7.A

      2.   Jurovčík Miroslav    7.C

      3.   Bakala Denis          7.C

      Do okresného kola (28.11. 2019 v Námestove) postúpili Zápotočný M., Sárený J., Mikula A., prvý náhradník Jurovčík M. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme !!!

                                                                                                   PK Techniky