• Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka

      Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z, o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z, o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľujem

       

      riaditeľské voľno  žiakom 1. – 9. ročníka

      Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne

      v dňoch

      13. marca 2020 (piatok)

      16.marca 2020 (pondelok)

       

      z dôvodov preventívneho zatvorenia školy v súvislosti s  opatreniami proti šíreniu ochorenia koronovírusu - COVID-19.

       

      1. Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací v ŠKD, CVČ nebude prebiehať. 
      2. Prevádzka ŠJ je prerušená - všetci žiaci budú odhlásení zo stravovania.

       

       

      Mgr. Rastislav Eliaš, v. r.

              riaditeľ školy

    • Súťaž
     • Súťaž

     • TECHNICKÝ ŠIKULA

      Dňa 03. marca 2020 sme reprezentovali našu školu na 3. ročníku súťaže Technický šikula, ktorá sa konala na SOŠ polytechnickej na Kňažej.
      Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 15 základných škôl Oravy a Liptova.
      Cieľom súťaže bolo zábavnou formou preveriť technickú zručnosť školákov pri riešení
      rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou časťou tohto ročníka
      súťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti dreveného katapultu, žiaci strieľali na terč a získavali ďalšie body. Súťaž bola nie len na body ale aj na čas.
      Na prvom  mieste sa umiestnila naša Základná škola Janka Matúšku v zastúpení žiakov 7. ročníka:

      Adam Mikula 7.A a Miroslav Jurovčík 7.C .

      Chlapci získali okrem diplomu , stavebnice od firmy Miba a vlastnoručne zhotoveného katapultu aj veľa nových poznatkov a kamarátov.

      Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

       

                                                                                                                                                                PK Techniky

    • Koronavírus - preventívne opatrenia Mesta Dolný Kubín
     • Koronavírus - preventívne opatrenia Mesta Dolný Kubín

     • Dňa 10. 3. 2020 zasadal krízový štáb mesta Dolný Kubín, kde boli prijaté nasledovné opatrenia:

       

      • podľa rozhodnutia Mesta a hlavnej okresnej hygieničky zatiaľ nie je dôvod, aby sa zatvárali školské zariadenia, preto všetky ZŠ, MŠ, ZUŠ ZOSTÁVAJÚ OTVORENÉ,
      • školy majú prijať zvýšené hygienické  štandardy,
      • krúžková činnosť detí môže prebiehať. 
      • zakazuje sa však zatiaľ do 23. 3. 2020 prenájom telocviční a priestorov škôl pre cudzích nájomníkov,
      • v školách sa nesmú organizovať iné podujatia – olympiády, metodické školenia, kultúrne a športové  podujatia, exkurzie, rodičovské združenia a pod.,
      • zatvorený je AquaRelax a zimný štadión.

           Ďalej žiadame rodičov o dodržanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva a ich opatrení - pri zhoršení zdravotného stavu dieťaťa - komunikácia s ošetrujúcim lekárom, sledovanie zdravotného stavu a prípadná karanténa na pokyn lekárov.

      Preventívne opatrenia Mesta Dolný Kubín proti šíreniu koronavírusu.

    • Akcia na podporu čitateľskej gramotnosti
     • Akcia na podporu čitateľskej gramotnosti

     • Knižný veľtrh

       

      Dňa 5. marca 2020 sme v tretích  ročníkoch zrealizovali akciu Knižný veľtrh, kde si žiaci medzi sebou prezentovali zaujímavé  prečítané knihy.

    • Návšteva 6. A
     • Návšteva 6. A

     • Mobilné planetárium

      Tento týždeň sme obohatili naše bežné školské vyučovanie účasťou na Mobilnom planetáriu v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Odborní pracovníci hvezdárne si pre našu 6.A triedu pripravili vizuálny dokument Zo Zeme do vesmíru - dobrodružná výprava za spoznávaním tajomstiev vesmíru. Zážitkom bolo vstúpiť do nafúknutej pologule, ľahnúť si na zem a len tak vnímať oblohu a vesmír, ako keby sme boli ich súčasťou. V závere programu sme mali možnosť pozrieť si výstavu prekrásnych astronomických fotografií. Ďakujeme za krásny zážitok.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Aj v školskom roku 2019/2020 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku s dennou dochádzkou v lyžiarskom stredisku Roháče – Spálená.

      Ministerstvo školstva SR poskytlo na lyžiarske výcvik príspevok v hodnote 150 eur na žiaka. Vďaka tomuto príspevku si mohli žiaci vypožičať výstroj v stredisku, využiť lyžiarske vleky a lanovku a tiež použiť stravovacie zariadenie na výdaj obedov. V cene bola taktiež zahrnutá doprava autobusom.

      Lyžiarsky areál je vhodný aj pre začiatočníkov, pre ktorých sme využili detské lyžiarske vleky s malým prevýšením, ako aj pre lyžiarov, ktorí využívali lanovku a horné vleky v areáli strediska. Žiaci mali k dispozícií priestor, kde sa prezúvali a na noc si odkladali lyžiarsky výstroj.

      Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa stanoveného harmonogramu.

      Veríme, že sa žiakom na lyžiarskom výcviku páčilo a budú naň mať krásne spomienky.

       

      Vypracoval: Mgr. Peter Kiša

       

       

    • Bedminton
     • Bedminton

     • Úspešný začiatok sezóny 2020

      Bedmintonisti z Dolného Kubína majú za sebou prvé tohtoročné celoslovenské turnaje v kategórii U11 až U17. Ako prví sa GPA turnaja, ktorý sa konal v Trenčíne zúčastnili hráči do jedenásť rokov.  Šesť chlapcov a osem dievčat zo ZŠ Janka Matúšku si na turnaji vybojovalo 8 medailových umiestnení a 10 umiestnení na 5.- 8. mieste.

      Medailové umiestnenia kategória do 11 rokov:

      1. miesto dievčenská dvojhra             Adriána Chylová

      1. miesto dievčenská štvorhra        Adriána Chylová, Nikola Zacharová

      2. miesto dievčenská štvorhra            Stela Kubašková, Ema Bombová

      2. miesto chlapčenská štvorhra      Matej Drobul, David Škrabák

      2.  miesto zmiešaná štvorhra              Matej Drobul, Adriána Chylová

      3.  miesto chlapčenská dvojhra       Matej Drobul

      3.  miesto dievčenská dvojhra             Nikola Zacharová

      3.  miesto zmiešaná štvorhra           David Škrabák, Nikola Zacharová

       

      Ďalší v poradí sa na celoslovenskej úrovni predstavili hráči kategórie U15, ktorí sa museli na tento turnaj prebojovať oblastným kvalifikačným turnajom. Kvalifikačný turnaj sa konal v Prešove a do Bratislavy za KBŠ postúpili :

      Jakub Sucháň, Michal Uhričík,  Adela Lachová, Vanessa Osadská, Eva Sárená, Katarína Kováčová a Zuzana Urbanová.

      Na samotnom „áčku“ sa našim hráčom darilo menej. Hlavný dôvodom bol tréningový výpadok pre vysokú chorobnosť a chrípkové prázdniny.

      Hráči v kategórii U13 mali celoslovenský turnaj k Košiciach. Na východ sa z Dolného Kubína pozrelo 9 hráčov z toho 2 chlapci a 7 dievčat. Naši hráči získali 4 pódiové umiestnenia a ďalších päť umiestnení na 5. až 8. mieste.

      Medailové umiestnenia:

      1. miesto dievčenská štvorhra   Eva Sárená, Vanessa Osadská

      2. miesto MIX               Vanessa Osadská, Andrej Macek (PBA Prešov)

      3. miesto MIX                Eva Sárená, Michal Kozlok (ŠK Hrachovo)

      3. miesto dievčenská štvorhra  Adriána Chylová, Nikola Zacharová

      Ako posledný sa konal GP A turnaj v kategórii do 17 rokov na ktorý sa za KBŠ  prebojovala iba Sabina Matejčíková, ktorej v 2. kole skrížila cestu 1. nasadená Sofia Slosiariková, ktorá celý turnaj nakoniec vyhrala.

      Veríme, že ďalšie turnaje budú pre bedmintonistov zo ZŠ Janka Matúšku ešte úspešnejšie. Želáme im veľa chuti do ďalšej práce a držíme všetkým palce.

       

    • Školská akcia
     • Školská akcia

     • Výchovný koncert 18.02.2020 ZŠ Janka Matúšku

      Žijeme v dobe počítačov a veľkého množstva informácií, ktoré nám každý deň podsúvajú internet, sociálne siete, médiá. Niektoré však majú negatívny vplyv na deti a mládež, ktoré sú tak vystavené vonkajším útokom aj na ich identitu a osobnosť. Cieľom výchovného koncertu s názvom Trendsetter, bolo žiakom veľmi zrozumiteľnou a zábavnou formou vysvetliť hrozby kyberšikany a falošných správ. Vhodne koncipovaná grafika videoukážok i animácií doplňovaná sprievodným slovom účinkujúcich v kombinácii s „chytľavými“ pesničkami Borisa Lettricha a jeho kolegov dokonale vystihovali danú problematiku. Rečou mladých tak bolo povedané všetko to, čo dnes hýbe svetom a v nemalej miere ovplyvňuje mladú generáciu.  

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      Dňa 6. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Vybraní žiaci II. stupňa súťažili v II. a III. kategórii. V príjemnej atmosfére odzneli texty prevažne od slovenských autorov.

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 31. 3. 2020, postupujú víťazi jednotlivých kategórií:

      Nikola Chomisteková, Patrik Kvasničák, Vladimír Marek.

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Basketbal
     • Basketbal


     • Okresné kolo v basketbale žiačok základných škôl

      Dňa 7.2.2020 sme odohrali okresné kolo v basketbale dievčat. V prílohe zasielam výsledky. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Júlia Ďurmeková, Natália Pagáčiková, Ema Sporková, Ivana Kubačková, Ema Ťapajáková, Margita Rosinská, Eva Petláková, Saskia Horňáková, Silvia Poldaufová. Naše dievčatá skončili na III. mieste. Gratulujeme.

    • Darujte nám
     • Darujte nám

     • 2% z daní za rok 2019

      Vážení rodičia, priatelia školy!

       

      Podporte naše Občianske združenie KOHÚTIK venovaním 2%(3%) z dane za rok 2019.

       

      Napomôžete:   

      * skvalitneniu činnosti voľno časových aktivít vašich detí,  

      * materiálnemu zabezpečeniu rôznych akcií,   

      * prispeniu na zaujímavé projekty,   

      * skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

      Potrebné tlačivá nájdete TU

       

       

      Mgr. Jozef Strapec,predseda OZ KOHÚTIK

       

      ĎAKUJEME !

    • Súťaž
     • Súťaž

     • Ypsilon – slovina je hra

       

            Dňa 12. 12. 2019 sa žiaci našej školy opäť zapojili do celoslovenskej súťaže Ypsilon – slovina je hra. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl. Jej hlavným cieľom je zábavnou formou popularizovať predmet slovenský jazyk a literatúru a taktiež prostredníctvom interaktívnych testov viesť žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov.

       

      Úspešní riešitelia (úspešnosť nad 80%) získali diplomy so zlatou medailou:

       

      Paulína Kováčová, I.B

      Miroslava Vajdiarová, I.B

      Ester Gregová, I.B

      Dominika Anna Chovancová, I.A

      Patrícia Stašová, I.A

      Miloš Murina, I.A

      Emma O´Reilly, I.A

      Branislav Skladaný, I.A

      Matúš Jaňák, I.A

      Lukáš Porvich, I.A

      Viktórie Bajdichová, I.B

      Andrej Huba, I.A

      Aneta Laurová, I.A

      Simona Chomisteková, I.A

      Barbora Berecová, I.A

      Jakub Vankúš, I.C

      Zuzana Jankuliaková, I.D

      Martin Tomulec, I.B

      Lea Berecová, III.B

      Adela Hucíková, III.B

      Lukáš Kytas, III.B

      Slávka Kurtíková, IV.C

      Adrián Kusý, IV.C

      Nina Matúšková, IV.C

      Petra Pokusová, IV.C

      Jakub Tomulec, IV.C

      Jakub Hucko, IV.B

      Viktória Hubčíková, IV.B

      Eliáš Juriga, IV.B

      Michaela Bušová, IV.A

      Martin Fogáš, IV.D

      Simona Holubčíková, IV.A 

      Samuel Kurčina, IV.A

      Dominika Kureková, IV.A

      Marián Staš, V.A

      Michaela Spitzkopfová, VI.A

       

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

                                                                                                    Mgr. Alena Žáková

                                                                                                  koordinátorka súťaže

       

    • Basketbal chlapcov
     • Basketbal chlapcov

     • Okresné kolo

      Termín: 23.1.2020.
      Miesto: Cirkevná spojená škola Dolný Kubín. 
      Nominovaní hráč za ZŠJMDKi: Jozef Sárený, Matej Kramár, Ivan Florek, Lukáš Obrcián, Gabriel Smoleň, Adrián Bučko, Tomáš Hutira.

      Výsledky: 
      M. Kukučína – CSŠ  12:11  

      P. Škrabáka – J. Matúšku  12:18

      Kukučína – P. Škrabáka  13:25 

      J. Matúšku – CSŠ  20:4 

      M. Kukučína – J. Matúšku  10:12 

      P. Škrabáka – CSŠ  15:13  


      Konečné poradie: 

      1/  ZŠ Janka Matúšku  50:26 – 6 b.

      2/  ZŠ Petra Škrabáka  52:44 – 5 b. *

      3/  ZŠ Martina Kukučína  35:48 – 5 b. *

      4/  Cirkevná spojená škola  28:47 – 3 b.

       

      * o konečnom poradí družstiev na 2. a 3. mieste rozhodlo pomocné kritérium – výsledok vzájomného zápasu

      Žiaci nás budú reprezentovať v kvalifikácii krajského kola, ktoré sa uskutoční  dňa 3.3.2020 na ZŠ Janka Matúšku. 

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, kategória 2. až 4 ročník, sa uskutočnilo 17. januára 2020.

      Zúčastnilo sa ho 10 súťažiacich s krásnymi prevažne slovenskými ukážkami textov. Prvé miesto v poézii získala žiačka 4.C triedy Nikolka Zacharová, druhé miesto Benjamín Szabó. V kategórii próza prvé miesto získal Ondrej Poľanský a druhé miesto Petra Pokusová. Nakoľko všetci súťažiaci prejavili záujem a nadšenie o prednes literárnych textov umiestnili sa na krásnom 3. mieste.

      Blahoželáme

    • Oznámenie o prerušení vyučovania
     • Oznámenie o prerušení vyučovania

     • Oznam

      Na základe odporúčania RUVZ so sídlom v D. Kubíne zo dňa 29. 1. 2020 reg. č. A/2020/30  a v súlade s Metodickým usmernením č.15/2005-R z 31. 10. 2005 prerušujem výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne od 30. 1. 2020 - 3. 2. 2020 (vrátane). Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu platí aj pre CVČ a ŠKD. Školské vyučovanie sa začína 4. 2. 2020. Odporúčanie prerušiť výchovno-vzdelávací proces platí pre žiakov školy a hromadné akcie pre deti. Všetci žiaci sú odhlásení z obedov. Výpisy z klasifikácie za 1. polrok budú odovzdané žiakom v utorok 4. 2. 2020 na prvej vyučovacej hodine.

      Rodičovská batôžková zábava sa uskutoční v dohodnutom termíne. 

      Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

    • Prezentácia odborov stredných škôl
     • Prezentácia odborov stredných škôl

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 21. januára 2020 o 15.30 hod. na 1. poschodí našej školy sa uskutoční prezentácia zástupcov stredných škôl o študijných a učebných odboroch.

      Prezentácia je určená pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníkov.

       

      Mgr. Soňa Bednáriková, kariérový poradca

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 20.1.2020 o 15.00 hod. Triedni učitelia Vás budú informovať o prospechu a správaní Vašich detí za 1. polrok šk. roka 2019/2020. Od triednych dôverníkov dostane informácie o pripravovaných voľbách do Rady školy za rodičov a zároveň budete informovaní o financovaní projektov školy. Ďalším z bodov programu rodičovského stretnutia je aj informácia o batôžkovej zábave rodičov a zamestnancov školy a vítaný je každý, kto má chuť sa zabaviť. Ak budete mať návrhy a pripomienky, oslovte vedenie školy.

      Vašou prítomnosťou, pripomienkami a návrhmi sa podieľate na chode školy.

      Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

       

    • Hlasovacia súťaž o detské ihrisko Žihadielko
     • Hlasovacia súťaž o detské ihrisko Žihadielko

     • Dobrý deň, vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľujem si Vás touto cestou osloviť o zapojenie sa do hlasovacej súťaže o detské ihrisko Žihadielko. Od pondelka 13.1.2020 do 29.2.2020 prebehne hlasovacia súťaž o posledné detské ihriská. Prosíme o registráciu Vás a Vašich detí na adrese https://zihadielko.lidl.sk/. Jednoduchou a rýchlou registráciou môžete odovzdať svoj hlas nášmu mestu a následným odohraním jednoduchej hry je pripočítaný druhý hlas. Takto môžete hlasovať každý deň. V našej škole vytvoríme priestor pre hlasovanie zaregistrovaných žiakov a vo vestibule školy vytvoríme podmienky pre hlasovanie rodičov, ktorí čakajú na svoje deti.

      Veľmi si ceníme Váš čas a ochotu, ktorými  podporíte dobrú myšlienku. Spojme sa pre spoločnú vec a pomôžme budovať pekné prostredie v Dolnom Kubíne.

      S úctou Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy