• Bedminton 2019/2010
     • Bedminton 2019/2010

     • Mikulášsky bedmintonový turnaj

      Naši malí aj veľkí bedmintonisti od septembra pravidelne trénujú v priestoroch malej a veľkej telocvične v ZŠ Janka Matúšku. V tomto školskom roku navštevuje bedmintonové krúžky 102 detí z Dolného Kubína a okolia od predškolského veku po stredoškolákov. Samozrejme všetky tieto vekové kategórie netrénujú spolu, ale sú rozdelené do kategórií podľa veku a samozrejme výkonnosti. V školskom roku 2019/2020 sa nám prvýkrát podarilo otvoriť bedmintonovú prípravku, ktorá nám robí mimoriadnu radosť. Trénujú tu samé šikovné deti z ktorých dúfame, že vychováme takých bedmintonistov ako sú ich starší kamaráti. Starší bedmintonisti ktorí sú registrovaní v Slovenskom zväze bedmintonu sa pravidelne zúčastňujú turnajov, ale neregistrovaní hráči v tomto školskom roku ešte súťažne bedminton nehrali. Práve tento víkend ich čaká prvý turnaj a pre niektorých to bude prvý turnaj v živote. O celej akcii Vás budeme informovať budúci týždeň.

      Veríme, že v nedeľu 24. 11. 2019 budete na našich športovcov myslieť a budete im držať palce.

      AVš.:)

       

    • Srdce na dlani
     • Srdce na dlani

     • Projekt v spolupráci s Domovom sociálnych služieb v Dolnom Kubíne

      Naša škola už dlhodobo spolupracuje s domovom dôchodcov. Deti s pani učiteľkou pravidelne navštevujú svojich starších kamarátov. Robia s nimi rôzne aktivity a tvoria pekné veci. Momentálne prebieha v zariadení interiérová prestavba. Preto máme dočasne na naše návštevy k dispozícii jedáleň. Dnes sme vyrábali jesenné venčeky a o dva týždne začíname s vianočnými výrobkami. Na naše ďalšie stretnutie sa tešíme už dnes.

      MG

    • Imatrikulácia 2019
     • Imatrikulácia 2019

     • Slávnosť, pri ktorej sa žiaci - prváčatá oficiálne pasujú za žiakov školy, je už tradíciou. A vždy má svoju atmosféru, čaro. Imatrikulácie sa zúčastnili prváci, deviataci, rodičia, starí rodičia, ôsmaci, učitelia a vychovávatelia i viceprimátor pán Matúš Lakoštík. Na začiatku zaznel slávnostný príhovor pána učiteľa Strapca. Po ňom dve speváčky Sára a Aneta zaspievali hymnu našej školy Rýchlo sa pridaj k nám.Pán riaditeľ povedal zopár milých slov a potom už vystúpili naši prváci. Roztancovali celú telocvičňu. Každá trieda ukázala, čo sa už stihla za dva mesiace naučiť. A nebolo toho málo. Vypočuli sme si septembrovú pesničku, básničku o číslach, zvieratkách i čarovných slovíčkach. Nakoniec prváci spoločne zaspievali pieseň o povolaniach.Boli predstavené krúžky záujmovej činnosti- folklórny i gymnastický. Potom prišli prváčikovia ku deviatakom a začalo sa pasovanie. Na záver zaznel prvácky sľub.Imatrikulácia bola veselá, pestrá. Všetci sme si odniesli neopakovateľné zážitky.

      Zašli sme k prváčikom sondovať:):

      1.Ako bolo na imatrikulácii? 

      - Mne sa to páčilo. 

      - Podľa mňa to bolo super.

      2.Páčilo sa ti, keď ťa pasovali? 

      - Áno, páčilo sa mi to. 

      - Bolo to pekné.

      3. Si spokojný/-á so svojím/ -ou krstnou/krstným?   

      - Áno som spokojná.   

      - Mám tú najlepšiu!

      Tamara Dobáková a Viktória Havková z mladých reportérov.

    • BUBNOVAČKA
     • BUBNOVAČKA

     • Aby bolo deti lepšie počuť

      Aj naša škola sa zapojila do najväčšej bubnovačky roka. 56 žiakov - piatakov si najskôr vyrobili plagátiky, na ktoré sa podpísali  aj ostatné deti zo školy. Bubnovačkou chceli deti vykričať svetu, aká je dôležitá ich ochrana pred násilím a včasná prevencia. 

      Akciu priblížila deťom školská psychologička Majka Paľová. Vysvetlila deťom, že je veľmi dôležité o tom, čo cítia a prežívajú, otvorene rozprávať. Deti by mali vedieť porozumieť vlastným emóciám, ktoré prežívajú, ako aj emóciám, ktoré prežívajú iní. Vďaka tomu môžu byť otvorení, empatickí a citliví aj na emócie sprevádzajúce násilné správanie, aby mohli na situáciu správne zareagovať a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého.  

      Deti sa vyzbrojili bicími hudobnými nástrojmi, vedrami, paličkami. A veru, bolo ich počuť široko- ďaleko. 

      Bubnovačka sa konala už šiestykrát. 

    • Október mesiac úcty k starším
     • Október mesiac úcty k starším

     • Starí rodičia čítajú druhákom

      Október  je mesiacom úcty k starším ľudom, a tak druháci pozvali do svojich tried staré mamy, ktoré čítali z knihy rozprávky a rozprávali ako to bolo za ich čias v škole, ale aj čo bolo v ich živote ťažšie a čo ľahšie. Ďakujeme, že sme mohli so starými mamami stráviť príjemnú hodinu.

      MZ
       

    • Fyzika
     • Fyzika

     • Popularizácia fyziky

      Dňa 6.11.2019 sme opäť boli na zaujímavej exkurzii v rámci predmetu fyzika pod názvom "Popularizácia fyziky"v Martine. Tentokrát sa zabavili a naučili niečo zaujímavé naši ôsmaci z 8.B a 8.C, témou bola optika a elektrické javy v praxi.

      JM

    • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka

     •  

      POZOR ZMENA!

       

      Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľujem

       

      riaditeľské voľno  žiakom 6. – 9. ročníka ZŠ

       

      dňa 20. novembra 2019

       

      z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 5 - 2019.

       

       

      1. Zároeň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu. 

       

      1. Preádzka ŠJ nie je prerušená. (Všetci žiaci, ktorým bolo udelené riaditeľské voľno, budú odhlásení zo stravy, nárok na dotáciu na potraviny pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia vyučovania nie je.)

       

       

       Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

       

    • Školské kolo
     • Školské kolo

     • olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 18.10.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. 

      Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci: 

      1. miesto: Júlia Ďurmeková

      2. miesto: Ivan Florek 

      3. miesto: Matúš Širgeľ

      Na okresnom kole nás bude reprezentovať Júlia, ktorej budeme držať palce.  

      PK

    • Týždeň zdravej výživy 2019
     • Týždeň zdravej výživy 2019

     • Týždeň od 14. - 18. októbra 2019 sa niesol v znamení zdravej výživy.  Riadili sme sa heslom: „Zdravie je predpokladom kvalitného života.“

       Počas tohto týždňa sa naši žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi zapájali do najrôznejších aktivít. V utorok bola hlavná téma Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Žiaci z 3. ročníka pripravovali taniere plné ovocia i zeleniny a dávali si rôzne chuťové hádanky. Podľa chuti rozoznávali ovocie a zeleninu z našich záhrad. Deti z 1.C sa najskôr porozprávali o každodennej potrebe prijímať vitamíny v prírodnej forme a potom sa s chuťou zahryzli do sladkých a šťavnatých jabĺčok. Žiaci v ŠKD mali v spolupráci so školskou jedálňou akciu „Deň jablka.“ Spoločne vyhodnocovali súťaž o najkrajšie, najväčšie a najzaujímavejšie jablko. Potom deti pohostili pani kuchárky jabĺčkovými dobrotami.

      Vo štvrtok bola hlavná téma Zdravý tanier. Žiaci zo 4.D si priniesli z domu ovocie a zeleninu, ktoré naservírovali na tanieriky tak, aby sa „najedli aj oči“. Po dobre vykonanej práci si pochutili na zdravom ovocí a zelenine. Žiaci zo 4.A a 4.C pracovali v skupinách a vytvorili zbierku zaujímavých receptov. Druháci pracovali ako včielky. Strihali, lepili, hľadali a triedili potraviny, z ktorých vytvorili taniere plné zdravých a chutných potravín. Hovorili aj o význame konzumácie ovocia, zeleniny a ich zaradení do nášho jedálnička. 

      Veríme, že si žiaci týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o potravinách a výžive. Všetkým vyučujúcim aj žiakom, ktorí sa zapojili do aktivít patrí veľká vďaka.                                           

      Mgr. Alena Žáková

    • Medzinárodný deň stromov – Strom a jeho život
     • Medzinárodný deň stromov – Strom a jeho život

     • Medzitriedna súťaž 3. ročníkov

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov sme zrealizovali výtvarnú súťaž na tému -  Strom a jeho život. Žiaci výtvarne stvárnili ako žije strom počas celého roka. Súťaže sa zúčastnilo po 5 žiakov z 3.A, 3.B a 3.C.  Najlepšie práce boli vystavené a vyhodnotené detskými porotcami. Víťazné práce boli ocenené. ​​​​​​​

     • Svetový deň výživy

     • Ročníková aktivita – 3. ročník

      Naši tretiaci si v deň Svetovej výživy  priniesli chutné ovocie a zeleninu zo svojich záhrad.  Počas veľkej prestávky si pripravili zdravú desiatu a  navzájom ponúkli vitamínovou pochúťkou.


    • Bedminton
     • Bedminton

     • Okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov 2019

      Prvý novembrový týždeň sa v telocvični našej školy konali okresné kolá v bedmintone žiačok a žiakov základných a stredných škôl. Základnú školu Janka Matúšku reprezentovali v utorok 5. novembra 2019 dve dievčenské družstvá v zložení:

      A družstvo - Vanessa Osadská a Adela Lachová,

      B družstvo – Júlia Ďurmeková a Diana Lacková,

      a vo štvrtok  7. novembra svoje hráčske kvality predviedli dve chlapčenské družstvá v zložení:

      A družstvo – Matúš Kapičák a Matúš Hajduch, 

      B družstvo – Tomáš Domiňák a Jakub Sucháň.

      V súťaži družstiev dievčat sa na prvom, postupovom mieste umiestnili V.Osadská a A.Lachová a na druhom mieste J. Ďurmeková a D.Lacková. V súťaži družstiev prvé miesto obsadili M. Kapičák a M.Hajduch a druhé miesto T.Domiňák a J.Sucháň. Víťazné družstvá budú bojovať o postup na školské majstrovstvá SR v krajskom kole, ktoré sa bude konať v druhej polovici novembra opäť v telocvični ZŠJMDK.

      JK

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     •  

      Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl 2019


      Víťazné družstvo dievčat septembrového okresného kola v cezpoľnom behu v zložení:

      EmaŤapajáková,

      Júlia Ďurmeková,

      Ema Sporková,

      sa aj tento rok začiatkom októbra pokúsili zabojovať v krajskom kole v Liptovskom Mikuláši o postup na majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Túto métu sa im síce v silnej konkurencii dosiahnuť nepodarilo, no 3. miesto v súťaži jednotlivkýň patriace Emke Ťapajákovej a rovnako 3. miesto v súťaži družstiev svedčí o úspešnej reprezentácii našej školy.

      JK

    • Burza SŠ
     • Burza SŠ

     • Žiaci ZŠ Janka Matúšku navštívili burzu SŠ

      Každoročne sa žiaci 9. ročníkov všetkých ZŠ nášho okresu zúčastňujú Burzy SŠ. Burza sa konala 5. novembra 2019 v MsKS v Dolnom Kubíne. Organizátormi boli CPPPaP v DK a Okresný úrad v Žiline.

      Na burze sa prezentovalo 23 SŠ z nášho okresu, ale aj z iných okresov a 3 firmy. SŠ informovali o študijných a učebných odboroch. Žiaci si mohli pozrieť aj praktické ukážky, výrobky jednotlivých škôl a mali možnosť aj sami si vyskúšať praktické zručnosti. Cieľom burzy sa napĺňa idea profesijnej orientácie v rámci kariérového vývinu žiakov.

      SB

    • Október mesiac úcty k starším
     • Október mesiac úcty k starším

     • Stretnutie so seniormi

      Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Preto sa tradíciou našej školy stali stretnutia bývalých pedagógov-seniorov. Dňa 15. októbra sa stretli učitelia v našej ZŠ. V tomto roku sa zúčastnilo 20 pedagógov. Naši učitelia pre nich pripravili krátky kultúrny program a príjemnú atmosféru s občerstvením. Bývalí učitelia sa radi stretávajú a spomínajú si na svoje pedagogické pôsobenie v našej škole.

    • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA   Školský rok 2019/2020
     • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA Školský rok 2019/2020

     • Školské kolo

      Dňa 8.10. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády, ktorej organizátorom už 10. ročníka bola Slovenská komisia Technickej olympiády – Iuventa Bratislava.

      Technická olympiáda  je súťaž určená žiakom 5. - 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Technická olympiáda má dve kategórie, kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre 8.- 9.ročníky ako súťaž dvojíc. Súťaž je organizovaná v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne), pričom kategória B končí určením víťaza krajského kola. 

      Školského kola sa v Základnej škole Janka Matúšku zúčastnilo 32 žiakov, z toho 27 súťažiacich v kategórii B a 5 súťažiacich v kategórii A.

      Vyhodnotenie podľa počtu dosiahnutých bodov:    

       

      kategória A      

      1.   Zápotočný Michal    9.B

      2.   Sárený Jozef           9.C

      3.   Synák Adam            9.C

      kategória B    

      1.   Mikula Adam           7.A

      2.   Jurovčík Miroslav    7.C

      3.   Bakala Denis          7.C

      Do okresného kola (28.11. 2019 v Námestove) postúpili Zápotočný M., Sárený J., Mikula A., prvý náhradník Jurovčík M. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme !!!

                                                                                                   PK Techniky