• Úspešný koniec 1. kompletnej bedmintonovej sezóny v kategóriách U11 a U13
     • Úspešný koniec 1. kompletnej bedmintonovej sezóny v kategóriách U11 a U13

     • Je známe, že Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, pod vedením pani riaditeľky Márie Andrisovej, dlhodobo poskytuje mladým športovcom vynikajúce zázemie. Stará sa o priestorové, materiálne a v neposlednom rade aj o personálne zabezpečenie tak, aby talentované deti mali možnosť ukázať, čo sa v nich skrýva.

      Od apríla 2017 sa najmladší bedmintonisti počas víkendov pravidelne zúčastňovali celoslovenských turnajov od Trebišova až po Bratislavu.

      Po roku a pol v celoslovenskej bedmintonovej súťaži sa mladým bedmintonistom podarilo v sobotu 15. 12. 2018 v Bratislave, kde sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii U11 (deti do jedenásť rokov), dosiahnuť výborné výsledky.

      Na Majstrovstvá Slovenska sa prebojovalo 24 najlepších dievčat a 24 najlepších chlapcov z celého Slovenska. Za našu školu, ktorú klubovo zastrešuje bedmintonový klub Kubínske bedmintonové šelmy, štartovalo 13 detí z toho 6 chlapcov a 7 dievčat. Všetky deti podali vynikajúce výkony a bojovali o každý jeden košík. V konečnom zúčtovaní sa nášmu tímu podarilo do ZŠ Janka Matúšku z Bratislavy priviezť :

      2. miesto a striebro z dievčenskej štvorhry, kde dvojica Evka Sárená a Emka Matejčíková vyradila nasadené jednotky, a tak postúpili do finále, kde nestačili na Emu Žiačikovú a Líviu Klačanskú,

      3. miesto a bronzové medaily z chlapčenskej štvorhry – Mário Brodzianský, Matej Matejčík,

      3. miesto a bronzové medaily z dievčenskej štvorhry – Adelka Lachová a Vanesska Osadská,

      3. miesto a bronzovú medailu z dievčenskej dvojhry- Vanesska Osadská.

      Ďalšie veľmi pekné umiestnenia získali Adelka Lachová a Evka Sárená  5. - 6. miesto v dievčenskej dvojhre a 5. miesto Mário Brodzianský v chlapčenskej dvojhre .

      Týždeň pred MSR U11 sa 7 bedmintonistov v staršej kategórii zúčastnilo Majstrovstiev Slovenskej republiky v kategórii U13 v Trenčíne. V tejto kategórii zatiaľ na slovenskú špičku nemáme, ale aj napriek tomu podali deti výborné výkony, ktoré Evke Sárenej, Vanesske Osadskej a Viktorovi Poláčekovi zabezpečili postup do druhého kola.

      Tréneri U13 a U11: Jozef a Anna Vešeléyiovci

      Účastníci MSR U11:

      Eva Sárená, Ema Matejčíková, Adela Lachová, Vanessa Osadská, Nikola Zacharová, Adriána Chylová, Lucia Majcherová

      Mário Brodzianský, Hugo Bogáň, Branislav Kleň, Matej Matejčík, Matej Drobul, Juraj Brišš

      Účastníci MSR U13:

      Naďa Olexová, Katarína Kováčová, Eva Sárená, Vanessa Osadská

      Jakub Sucháň, Simon Kubašek, Viktor Poláček.

      Všetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa športových úspechov v ďalších sezónach!

    • Projekt Smart LEGO
     • Projekt Smart LEGO

     • V našej škole máme záujem sústavne skvalitňovať vzdelávanie, preto využívame rôzne inovatívne metódy, ktoré umožňujú žiakom získať zručnosti potrebné pre život. Vo vyučovacom procese dopoludnia aj v mimoškolskej činnosti vytvárame priestor na rozvoj kritického myslenia, podporujeme tvorivý prístup, samostatnosť a predstavivosť.

      Preto sme sa rozhodli využiť  grantový program Nadácie Kia Motors Slovakia s názvom Smart región – Vzdelávanie 2018 a zapojili sme sa do projektovej výzvy Smart Lego. Náš projekt bol podporený sumou 14 242,88 EUR, z ktorej sme nakúpili 8 súprav na podporu vyučovania robotiky. Každá súprava pozostáva z tabletu a stavebníc LEGO Education Mindstorms EV3, LEGO Education WeDo 2.0., LEGO Education - Jednoduché a hnacie stroje. V rámci projektu bude vyškolený jeden učiteľ – vedúci krúžku. Ako súčasť školenia získa škola aj vzdelávací obsah – rozpracované kurikulum na 30 vyučovacích hodín, ktoré bude možné využívať aj počas vyučovacieho procesu.

      Našou snahou je pripravovať žiakov pre technicky zamerané formy vzdelávania aj počas voľnočasových aktivít detí a žiakov - nadviazať na dobrú prácu na vyučovaní aj popoludní počas krúžkovej činnosti. Prepojenie LEGA a programovania nám môže pomôcť zvýšiť záujem žiakov o programovanie a robotiku.

      Na záver školského roku by sme radi zrealizovali rovesnícke vzdelávanie, kde starší žiaci ukážu, ako inak sa dá využívať LEGO stavebnica. Zároveň by sme priblížili žiakom praktické možnosti využitia programovania pri ovládaní robotov.

                                                                                                                              Juraj Machaj

    • Mikulášsky bedmintonový turnaj
     • Mikulášsky bedmintonový turnaj

     • Občianske združenie Kohútik v spolupráci s CVČ Aktívne sovičky,

      organizuje

      Mikulášsky bedmintonový turnaj
      Termín:                      9.12.2018 (nedeľa)

      Miesto konania:        telocvičňa ZŠJMDK

      Právo účasti:             všetky deti (registrované - neregistrované) vo veku od 6 – 15 rokov      ktoré majú radi                                                              bedminton, deti budú rozdelené do kategórií podľa výkonnosti.

      Prihlášky:                  do 6.12.2018 (štvrtok) na adresu: anna.veselenyiova@zsjmdk.org

      Disciplíny:                 dievčenské a chlapčenské dvojhry

      Úbor:                         športový úbor v súlade s predpismi a čistá športová obuv

      Rozhodovanie:          rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

      Štartovné:                  2 - € (v cene je občerstvenie a teplý nápoj)

      Časový program:

      • otvorenie telocvične:  08:15 hod.
      • prezentácia do:           08:30 hod.
      • slávnostný nástup:      08:45 hod.
      • začiatok turnaja:         09:00 hod.

      Sprievodná akcia: Súťaž o najlepší koláč

      TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

      Prihlášku na turnaj nájdete TU