• Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka

     • V súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

       

      riaditeľské voľno  žiakom 6. – 8. ročníka ZŠ

       

      dňa 21. novembra 2018

      z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 5 - 2018.

       

      Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku, v ŠKD a CVČ bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu. Žiaci 9. ročníka, budú mať skrátený rozvrh hodín.

       

      Prevádzka ŠJ nie je prerušená.

      (Všetci žiaci 6. až 8. ročníka budú odhlásení. V  prípade, že máte záujem o obed, je potrebné sa individuálne prihlásiť deň vopred.)

       

       

      PaedDr. Mária Andrisová, v. r.

             riaditeľka školy

    • Bedmintonový turnaj
     • Bedmintonový turnaj

     • Bedmintonový turnaj našich najmladších

       

      Dňa 26.10.2018 sa uskutočnil na Sliači bedmintonový turnaj kategórie hráčov do 11 rokov. V tejto kategórii má náš klub veľa šikovných detí, ktoré sa v piatok popoludní rozhodli reprezentovať nielen klub ale hlavne našu školu. Prvýkrát sme na presun využili autobusovú prepravu. Počas cesty sa deti dobre naladili popapali výborné buchty, ktoré napiekli naše panie kuchárky a boli pripravené podať svoje najlepšie výkony.

      Na tomto turnaji boli vyhodnotení a odmenení aj hráči, ktorí by patrili do kategórie U9, ktorá je v tomto roku zrušená a tak deti, ktoré sú najmladšie hrávajú na turnajoch s deťmi o 3 – 4 roky staršími. Naši najmladší sa však nedajú ani touto skutočnosťou odradiť a pravidelne sa zúčastňujú víkendových turnajov a bojujú o každý jeden bodík naplno.

       

      Výsledky:

       

      Kategória dievčatá do 9 rokov (U9):

      1. miesto:   Nikolka Zacharová                         KBŠDK

      2. miesto:   Adriánka Chylová                          KBŠDK

      3. miesto:   Terezka Škutová                             KBŠDK

      Kategória chlapci do 9 rokov (U9):

      1. miesto:   Matej Drobul                                  KBŠDK

      2. miesto:   Juraj Briš                                       KBŠDK

      Kategória dievčatá do jedenásť rokov (U11):

      1. miesto:   Adela Lachová                                                         KBŠDK

      2. miesto:   Vanesa Osadská                                                     KBŠDK

      3.-4. miesto: Eva Sárená KBŠDK, Sarah Antónia Suchá          BKK Sliač

      Kategória chlapci do jedenásť rokov (U11):

      3.-4. miesto:         Mário Brodzianský, Matej Matejčík                KBŠDK

       

      Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle!.

                                                                                                               Tréneri:)