Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 01/2013 Odsávanie pár v školskej kuchyni 5 000.00 bez DPH Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vyzva(1).pdf
7.októbra 2013 8. októbra 2013
Vysledky_prieskumu_trhu.pdf
Verejná súťaž október 2013 04.10.2013 29.11.2013 október 2013 Zdenko Belanec Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Zmluva Zamestnávateľská zmluva s DPH 08.10.2018 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. 372/18_THZS s DPH 01.10.2018 Nadácia Volkswagen Slovakia
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.09.2018 Ing. Jozefína Kučeríková
Zmluva Zmluva o dielo č. 15/2018 s DPH 13.09.2018 Projektové poradenstvo
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.09.2018 Kubínske bedmintonové šelmy DK
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb s DPH 03.09.2018 RAJO a.s.
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2018 Žatva 90 o.z.
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 07.08.2018 EU-Fondy s.r.o.
Faktúra FA ŠJ 7/2018 s DPH 31.07.2018
Faktúra Pokladňa 7/2018 s DPH 31.07.2018
Faktúra FA ŠJ 6/2018 s DPH 29.06.2018
Faktúra Pokladňa 6/2018 s DPH 29.06.2018
Zmluva OPĽZ/74/2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 93 420,00 s DPH 26.06.2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín PaedDr. Mária Andrisová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky IV - VI 2018 s DPH 15.06.2018 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Mgr. R. Eliaš zástupca riaditeľky školy
Zmluva DAROVACIA ZMLUVA o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu s DPH 08.06.2018 Národné športové centrum
Faktúra FA 05/2018 s DPH 31.05.2018
Faktúra FA ŠJ 5/2018 s DPH 31.05.2018
Faktúra FA 04/2018 s DPH 30.04.2018
Faktúra Pokladňa 4/2018 s DPH 30.04.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1019

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Lea Koloušková (IV.C)
Eva Kutlíková (VII.A)
Lukáš Cengel (VII.A)
Lukáš Feranc (II.C)
Lukáš Gočál (III.A)
Lukáš Gálik (VII.A)
Lukáš Hrubjak (V.C)
Lukáš Hutira (VIII.B)
Lukáš Karcol (I.C)
Lukáš Kubišta (IV.B)
Lukáš Kuric (IV.B)
Lukáš Kytas (II.B)
Lukáš Laurinčík (I.B)
Lukáš Obrcian (VI.A)
Lukáš Polesný (II.C)
Lukáš Remko (VI.C)
Lukáš Zubaj (III.A)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Sebastián Peter Kováč (IV.C)
Soňa Ranostajová (VIII.C)
Kristián Hnilica (VI.C)
Kristián Povala (VII.B)
Pozajtra (Sobota 20.10.2018)
Ladislav Kakačka (IV.D)

Štvrtok 18. 10. 2018

Počet návštev: 10846418