Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 01/2013 Odsávanie pár v školskej kuchyni 5 000.00 bez DPH Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vyzva(1).pdf
7.októbra 2013 8. októbra 2013
Vysledky_prieskumu_trhu.pdf
Verejná súťaž október 2013 04.10.2013 29.11.2013 október 2013 Zdenko Belanec Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Zmluva Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií s DPH 27.12.2018 Mesto Dolný Kubín
Objednávka Objednávky X-XII 2018 s DPH 27.12.2018 Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín Mgr. R. Eliaš zástupca riaditeľky školy
Zmluva Zmluva o dodávke el. energie s DPH 27.12.2018 Energia 2 a.s. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín PaedDr. Mária Andrisová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôvoerných informácií s DPH 13.12.2018 CMV Cameramont s.r.o.
Zmluva Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných infomácií s DPH 07.12.2018 Balážik - SK s.r.o.
Zmluva Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií s DPH 07.12.2018 Michal Kostúrik - VEGA Computers
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 03.12.2018 Erika Šutá
Faktúra Pokladňa 11/2018 s DPH 30.11.2018
Faktúra FA 11/2018 s DPH 30.11.2018
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 29.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra Pokladňa 10/2018 s DPH 31.10.2018
Faktúra FA 10/2018 s DPH 31.10.2018
Zmluva Zamestnávateľská zmluva s DPH 08.10.2018 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. 372/18_THZS s DPH 01.10.2018 Nadácia Volkswagen Slovakia
Faktúra FA 09/2018 s DPH 28.09.2018
Faktúra Pokladňa 9/2018 s DPH 28.09.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.09.2018 Ing. Jozefína Kučeríková
Zmluva Zmluva o dielo č. 15/2018 s DPH 13.09.2018 Projektové poradenstvo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1041

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462070