Navigácia

Vážení rodičia, priatelia školy!


Podporte naše Občianske združenie KOHÚTIK venovaním 2%(3%) z dane za rok 2017.

Napomôžete:
   * skvalitneniu činnosti voľno časových aktivít vašich detí,
   * materiálnemu zabezpečeniu rôznych akcií,
   * prispeniu na zaujímavé projekty,
   * skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

 

Mgr. Jozef Strapec,
predseda OZ KOHÚTIK

ĎAKUJEME !

Tlacivo na poukazanie 2% z dane pre fyzicke osoby.pdf

 Potvrdenie o zaplateni dane z príjmov zo závislej činnosti.

 Postup krokov na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické a fyzické osoby

Ď A K U J E M E !
 

Údaje o prijímateľovi:
IČO/SID: 36149586
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: KOHÚTIK
Sídlo - Ulica: Kohútov sad  4
PSČ: 02601
Obec: Dolný Kubín
 


Žiaci - žiačky


Na našej škole pracuje Občianske združenie KOHÚTIK.
Jeho činnosť vo veľkej miere závisí od množstva finančných prostriedkov.
Prosíme vás, aby ste pripomenuli vašim rodičom, že majú možnosť poskytnúť nášmu združeniu 2%(1%) z dane za rok 2016.
Môžeme vám prispieť na triedne akcie, exkurzie, ...
Tlačivo na poukázanie 2 % z dane vám na požiadanie dá váš triedny učiteľ.

Mgr. Jozef Strapec,
predseda OZ KOHÚTIK

Ď A K U J E M E !


 


 Správa o činnosti OZ Kohútik za roky 2010-2013.

 

 


Názov účtu:   Kohútik
Adresa:           Kohútov sad č. 4, 026 01 Dolný Kubín
IČO:                 36149586
Číslo účtu:      SK58 0200 0000 0019 2496 8753

 

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462512