Navigácia

Projekty

Stránka sa venuje projektom realizovaných žiakmi a pedagógmi našej školy.
 

Aktuálne projekty:

Projekty s kozmixom

Malá finančná akadémia s Kozmixom (2016/2017)

- Misia modrá planéta (2017/18)

Zdravie na tanieri - Radšej málo a často, ako naraz veľa

Športová akadémia Mateja Tótha

Florball SK LIGA

 

Dlhodobé projekty:

Program Zelená škola

Recyklohry

Alino

Škola priateľská k deťom

Srdce na dlani

Sme v škole

 

Národné projekty, do ktorých je škola zapojená:

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- predmety – spolupráca s Centrom vedecko-technických informácií SR (predtým ÚIPŠ),

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

spolupráca s NÚCEM Bratislava – projekty sú spolufinancované z prostriedkov EÚ

ZŠ Odborne

- podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej  výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami a tak posilniť polytechnickú výchovu hlavne v predmetoch technika a fyzika

- v druhej etepe projektu rozšíriť realizáciu v predmetoch biológia a chémia

- spolupráca so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atrktivity a kvality OVP

- spolupráca so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školsko, prostredí

- spolupráca s VÚDPaP Bratislave

 

Školské projekty:

Adoptuj si seniora

Spolupráca so ZŠ Komenského v Pelhřimove

 

Ukončené projekty:

Arwancovo bez predsudkov

Európa v škole

Jedlá zmena

Jedzme zodpovedne

Drevené skvosty Oravy a blízkeho okolia

Unplugget

Druhý krok

Póla radí deťom

Florbalové leto

Zem je naše ihrisko

Mestečko mieru a slobody

Duša Fujary

Interreg III A Slovensko - Poľsko

Comenius - "Kultúrna rozmanitosť na scéne Európy"


 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Lea Koloušková (IV.C)
Eva Kutlíková (VII.A)
Lukáš Cengel (VII.A)
Lukáš Feranc (II.C)
Lukáš Gočál (III.A)
Lukáš Gálik (VII.A)
Lukáš Hrubjak (V.C)
Lukáš Hutira (VIII.B)
Lukáš Karcol (I.C)
Lukáš Kubišta (IV.B)
Lukáš Kuric (IV.B)
Lukáš Kytas (II.B)
Lukáš Laurinčík (I.B)
Lukáš Obrcian (VI.A)
Lukáš Polesný (II.C)
Lukáš Remko (VI.C)
Lukáš Zubaj (III.A)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Sebastián Peter Kováč (IV.C)
Soňa Ranostajová (VIII.C)
Kristián Hnilica (VI.C)
Kristián Povala (VII.B)
Pozajtra (Sobota 20.10.2018)
Ladislav Kakačka (IV.D)

Štvrtok 18. 10. 2018

Počet návštev: 10846650