Navigácia

Školská jedáleň

Školský rok 2018/2019

2018_02_07_SJ_rozhodnutie.pdf Školský rok 2018/2019   Informácie: 

Nový systém evidencie a odhlasovania stravy  http://www.eskoly.sk/

Používanie stravovacieho systému http://www.eskoly.sk/:

 

Patby za stravné  :

DENNÝ POPLATOK za stravovanie  a DOPORUČENÝ MESAČNÝ POPLATOK:

 

Desiata :    1-9 ročník                0,30 €                                                        6 €

Obed :       1-4 ročník                 1,01 €        + réžijné náklady mesačné 2 €     22 €    

                 5-9 ročník                1,09 €        + réžijné náklady mesačné 2 €     24 €           

                 5-9 ročník( šp.triedy) 1,29 €      + réžijné náklady mesačné 2 €       28 €

                 dospelí stravníci        1,19 €      + réžijné náklady k dennému obedu

Rozhodnutie č. R/2018/47 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie detí, žiakov, študentov a dospelých osôb v zariadení školského stravovanie.

mail

 

Číslo účtu :    

VÚB Banka  a.s. Dolný Kubín

 SK14 0200 0000 0000 2103 1332 SWIFT:  SUBASKBX    

Doplňujúci údaj : Meno a Priezvisko žiaka/ stravníka. / a trieda,( prosíme nezabúdajte pri platbách na tento údaj.)

Variabilný symbol: číselný kód bude pridelený novým stravníkom v septembri 2018                                                               ( budete ho  používať pri platbách za stravu)

Platby za stravné  sa realizujú :

  • platbou cez internet banking
  • trvalým príkazom v banke

  • poštovou poukážkou

 

Do pozornosti všetkým rodičom, zákonným zástupcom:       

Stravné sa musí zaplatiť mesačne vopred , najneskôr do 25.dňa v mesiaci!    V prípade, že stravné nebude zaplatené ani po upozornení, stravník/žiak bude zo stravovania ohlásený.

Výdaj stravy :

Desiata :  sa vydáva v čase veľkej prestávky 

                v hlavnej budove ZŠ a v jednotlivých častiach ZŠ.

Obed :     sa vydáva v čase od 11,15 - 14,15 hod. v školskej jedálni.

Odhlasovanie stravy :  Používajte len jeden z uvedených spôsobov!

Obed bude možné odhlásiť len elektronicky deň vopred, najneskôr do 7.00 hod. ráno v aktuálny deň  jedným zo spôsobov:

  • stravovací systém: http://www.eskoly.sk/
  • e-mail Školskej jedálne.(sjzsjmdk@gmail.com)
  • terminál ŠJ, ktorý je umiestnený pri hlavnom vchode do budovy školy, na vrátnici, s použitím čipu, podľa návodu na obsluhu, ktorý je uložený pri termináli,

 

Dôležité:

Telefonické odhlasovanie je zrušené. 

Za neodhlásené obedy sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

Počas neprítomnosti žiaka v škole sa obed do obedára nevydáva (§2, vyhláška č. 330/2009 Z. z.o zariadení školského stravovania). Vašou povinnosťou je odhlásiť ho zo stravovania.  Školská jedáleň ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne  má  zavedený systém odhlasovania žiakov nepretržite do 7,00 hod. ráno na aktuálny deň.  Je to dostatočný čas na to, aby rodič  žiaka pre neprítomnosť  v škole zo stravy odhlásil. Len v akútnych a mimoriadnych prípadoch, bude možné vydať obed do obedára len prvý deň ochorenia.

  • Prihlasovanie nového stravníka počas školského roka, alebo celkové odhlásenie zo stravy je potrebné nahlásiť osobne alebo e-mailom  ŠJ. Všetky zmeny v priebehu školského roka, hlavne číslo účtu nahlásiť písomne do e-mailu.  Platby za žiakov( súrodencov) je potrebné   posielať samostatne a jednotlivo( stravník/žiak má pridelený kód, ktorý sa použije ako Variabilný symbol), z dôvodu skvalitnenej evidencie. 

 

                     

Upozornenie:  Ak žiak/stravník  hrubo poruší  v školskej jedálni Školský poriadok ZŠ, bude zo stravovania vylúčený.

 

Kontakt:Holková Iveta vedúca ŠJ 

               Hlinická Alena administratívny pracovník ŠJ     

e-mail Školskej jedálne.(sjzsjmdk@gmail.com)

telefón  : +421435862459

 

                                                                                                                     

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 19.6.2018)
Klaudia Hrušková (I.A)
Ema Šárfyová (IX.A)
Zajtra (Streda 20.6.2018)
Matej Borový (III.C)
Ema Jurgošová (I.A)
Pozajtra (Štvrtok 21.6.2018)
Marek Belko (III.D)

Utorok 19. 6. 2018

Počet návštev: 10248167