Navigácia

O nás Oznamy Stanovy

Kohúťak o.z.

Rodičovské združenie KOHUŤÁK je v zmysle stanov samostatnou právnickou osobou – občianskym združením, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom.  Členmi združenia môžu byť rodičia alebo iní zákonní zástupcovia detí navštevujúcich školu, priatelia školy, ktorí súhlasia so stanovami RZ a vyvíjajú činnosť, ktorá je v súlade s cieľmi, účelom a predmetom činnosti združenia.

Členom môže byť jeden zákonný zástupca každého žiaka školy, ktorú zaplatí ročný členský príspevok.

Výkonným orgánom je Rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia za každú triedu a výkonný výbor zložený z 5 členov ako riadiaci orgán združenia. Činnosť RZ je zabezpečená v súlade s článkom 2 našich stanov. Viac informácii nájdete v Stanovách RZ Kohuťák.

2018/2019

  • Zoznam triednych dôverníkov                TU
  • Oznam o úhrade členských príspevkov  TU

 

2016/2017

  • Zoznam triednych dôverníkov                TU

 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Lea Koloušková (IV.C)
Eva Kutlíková (VII.A)
Lukáš Cengel (VII.A)
Lukáš Feranc (II.C)
Lukáš Gočál (III.A)
Lukáš Gálik (VII.A)
Lukáš Hrubjak (V.C)
Lukáš Hutira (VIII.B)
Lukáš Karcol (I.C)
Lukáš Kubišta (IV.B)
Lukáš Kuric (IV.B)
Lukáš Kytas (II.B)
Lukáš Laurinčík (I.B)
Lukáš Obrcian (VI.A)
Lukáš Polesný (II.C)
Lukáš Remko (VI.C)
Lukáš Zubaj (III.A)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Sebastián Peter Kováč (IV.C)
Soňa Ranostajová (VIII.C)
Kristián Hnilica (VI.C)
Kristián Povala (VII.B)
Pozajtra (Sobota 20.10.2018)
Ladislav Kakačka (IV.D)

Štvrtok 18. 10. 2018

Počet návštev: 10846594