Navigácia

O nás Oznamy Stanovy

Kohúťak o.z.

Rodičovské združenie KOHUŤÁK je v zmysle stanov samostatnou právnickou osobou – občianskym združením, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom.  Členmi združenia môžu byť rodičia alebo iní zákonní zástupcovia detí navštevujúcich školu, priatelia školy, ktorí súhlasia so stanovami RZ a vyvíjajú činnosť, ktorá je v súlade s cieľmi, účelom a predmetom činnosti združenia.

Členom môže byť jeden zákonný zástupca každého žiaka školy, ktorú zaplatí ročný členský príspevok.

Výkonným orgánom je Rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia za každú triedu a výkonný výbor zložený z 5 členov ako riadiaci orgán združenia. Činnosť RZ je zabezpečená v súlade s článkom 2 našich stanov. Viac informácii nájdete v Stanovách RZ Kohuťák.

2018/2019

  • Zoznam triednych dôverníkov                TU
  • Oznam o úhrade členských príspevkov  TU

   

2016/2017

  • Zoznam triednych dôverníkov                TU

 

 

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462331