Navigácia

eTwinning

Popis projektu a aktivity

Naša škola sa minulý školský rok ( 2016/2017) zapojila do medzinárodného projektu v rámci e-twinning. Projektu sa zúčastnila naša už bývalá IX.A trieda s cieľom zažiť a vyskúšať niečo nové, zaujímavé a nepoznané. Projekt sa realizoval v období apríl-jún 2017 , témou ktorého boli činnosti, ktoré nám prinášajú radosť. Jednou z prvotných aktivít bola manequin challenge - najnovší virálny hit. Zrodil sa v americkom Jacksonville na Floride, kde s ním prišli miestni študenti. Pravidlá sú jednoduché. Niekoľko ľudí sa zastaví v pohybe a predstiera figuríny. V našej manequin challenge všetci držia alebo robia niečo, čo ich vystihuje. Výsledok bol úžasný - pozrite si sami. Každý žiak napísal stručnú charakteristiku o sebe. Úlohou partnerskej krajiny bolo na základe spojenia informácii určiť,  kto je kto ( WHO IS WHO). Okrem iného, žiaci písali  o svojom najúžasnejšom dni v ich živote, o svojich obľúbených filmoch, o hudbe, ktorú radi počúvajú.

Do projektu sa zapojili školy z Francúzska a Holandska.Žiaci si pomocou tvorby rôznych typov textov zdokonaľovali svoju úroveň jazykových zručností, učili sa vnímať jazyky nie len ako školské predmety, ale oceňovali ich ako prostriedok na spoznávanie kultúry iných národov. Žiaci preberali zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, pochopili nevyhnutnosť ovládania cudzieho jazyka v rámci EÚ, čo v budúcnosti môže pozitívne ovplyvniť ich prístup k štúdiu jazykov.

Želáme naším bývalým deviatakom, aby sa vo svojom ďalšom živote vzdelávali a pracovali s láskou a pozitívnou energiou. Budeme sledovať ich kroky a držíme im palce.

 

 

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462201