Navigácia

Poradenstvo

2018_03_22_Ponuka_ucebnych_miest_201819-_ZSK_(1).pdfZoznam_SOS_dual_vzderlavanie_SR.xlsxlist_dualne_vzdelavanie_2018.pdf                                                                                                                                                                

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: Mgr. Soňa Bednáriková

Konzultačné hodiny

   Utorok:   13,oo – 15,oo hod.

    Štvrtok:  13,oo – 15,oo hod.

/iný termín je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s výchovným poradcom /

Miesto: kabinet VP

e-mail: sona.bednarikova@zsjmdk.org

č. tel.: 5862346

 

Práca výchovného poradcu je zameraná na:

 • riešenie  výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • poskytovanie informácií v oblasti profesijnej orientácie pre žiakov a rodičov
 • pomoc pri nerozhodnosti budúceho povolania a možnostiach štúdia na stredných školách – realizácia formou testovania

 

 

 

Čo je duálne vzdelávanie?

 

Vypĺňanie prihlášok na SŠ:

 • prihlášku vypĺňa výchovný poradca
 • detský lekár potvrdzuje zdravotný stav žiaka / poplatok asi 2 € /
 • žiak 9. ročníka si môže podať :
 • 2 prihlášky na talentové odbory  
 • 2 prihlášky na netalentové odbory v 1. kole prijímacieho konania
 • v prípade neprijatia po 1. kole PP si môže žiak podať ešte jednu prihlášku do 2. kola prijímacieho konania / vyhlasujú len stredné školy, ktoré majú ešte voľné miesta /

 

Zápisný lístok:

 • dostane zákonný zástupca len jeden pri podpisovaní prihlášky
 • zákonný zástupca nevyplňuje, len SŠ
 • zostáva na SŠ, kde sa žiak hlási
 • keď dostane rozhodnutie o prijatí na SŠ, zoberie ZL so sebou na zápis na SŠ 
 • v prípade nejasností podania prihlášok sa obráťte na výchovného poradcu                     

                     

 

                                                                                  

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018:

 

 Talentové skúšky : 25.marca – 15. apríla 2018

 /týkajú sa aj žiakov 8. ročníka, ktorí si môžu podať prihlášku len na bilingválne gymnáziá /

 I.. kolo PP :   1. termín  -   14. mája 2018 / vrátane osemročných gymnázií /

                        2. termín  -   17. mája 2018 / vrátane osemročných gymnázií /

 II. kolo PP :  19. júna 2018

Harmonogram prijímacieho pokračovania 2017/2018

do 1.2.2018 

riaditelia SŠ zverejnia kritériá a termíny prijímacích skúšok na odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu /bilingválne gymnáziá, umelecké školy, športové školy, konzervatóriá/

do 10.2.2018

zákonný zástupca príde do školy podpísať prihlášku na talentové odbory, obdrží zápisný lístok, dá potvrdiť prihlášku u svojho detského lekára a obratom ju prinesie naspäť do ZŠ

do 20.2.2018

výchovný poradca odovzdá prihlášky na podpis riaditeľovi školy

do 28.2.2018

výchovný poradca odošle prihlášky na stredné školy s talentovými odbormi

do 31.3.2018

riaditelia SŠ zverejnia kritériá a termíny na netalentové odbory v priestoroch SŠ a na internete

do 8.4.2018

zákonný zástupca príde do školy podpísať prihlášku na netalentové odbory, obdrží zápisný lístok, dá potvrdiť u detského lekára a obratom prinesie do ZŠ

do 10.4.2018

výchovný poradca predloží prihlášky na podpis riaditeľovi školy

do 20.4.2018

VP odošle prihlášky na SŠ /vrátane 8-ročných gymnázií/

 

 Testovanie 9 – 2018

21. marca 2018

Náhradný termín: 5. apríla 2018

Testovanie 9 je povinné pre všetkých žiakov 9. ročníka.

Výsledky testovania sú jedným z kritérií prijatia na strednú školu.

 

Prehľad stredných škôl v regióne Oravy

 

Dolný Kubín

Gymnázium POH   

Obchodná akadémia 

Stredná zdravotnícka škola 

SOŠ obchodu a služieb 

SOŠ polytechnická  DK – Kňažia

Súkromná SOŠ 

 

Námestovo

Gymnázium A. Bernoláka

Súkromná SOŠ EDUCO a škola podnikania

SOŠ technická

Spojená škola – HA, OA

 

Tvrdošín

Gymnázium M. Hattalu Trstená

Gymnázium Tvrdošín

Spojená škola  - SPŠ, OA Tvrdošín

SOŠ lesnícka Tvrdošín

Spojená škola – SPŠ I. Gessaya

Spojená škola – SUŠ, SOŠ technická Nižná

                               

Okres Liptovský Mikuláš

Ružomberok

Gymnázium Š. Moyzesa

Gymnázium sv. Andreja

Súkromné bilingválne  gymnázium

Stredná zdravotnícka škola M.T. Schererovej

SOŠ polytechnická

ŠUV / Škola úžitkového výtvarníctva /

Obchodná akadémia

Spoj. škola – org. zl. SOŠ obchodu a služieb                        

Spoj. škola – OU      

 

Liptovský Mikuláš

Gymnázium

Gymnázium M.M. Hodžu

Ev. SŠ- Ev. gymnázium J. Tranovského

Stredná zdravotnícka škola

SOŠ drevárska Liptovský Hrádok

SOŠ lesnícka J.D. Matejovie

SOŠ stavebná

Hotelová akadémia

Obchodná akadémia

SOŠ polytechnická

SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok

 

 

 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 17.7.2018)
Eva Petláková (V.A)
Pozajtra (Štvrtok 19.7.2018)
Lukáš Hutira (VII.B)

Utorok 17. 7. 2018

Počet návštev: 10320919