Navigácia

Poradenstvo

2018_03_22_Ponuka_ucebnych_miest_201819-_ZSK_(1).pdfZoznam_SOS_dual_vzderlavanie_SR.xlsxlist_dualne_vzdelavanie_2018.pdf                                                                                                                                                                

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: Mgr. Soňa Bednáriková

Konzultačné hodiny

   Utorok:   13,oo – 15,oo hod.

    Štvrtok:  13,oo – 15,oo hod.

/iný termín je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s výchovným poradcom /

Miesto: kabinet VP

e-mail: sona.bednarikova@zsjmdk.org

č. tel.: 5862346

 

Práca výchovného poradcu je zameraná na:

 • riešenie  výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • poskytovanie informácií v oblasti profesijnej orientácie pre žiakov a rodičov
 • pomoc pri nerozhodnosti budúceho povolania a možnostiach štúdia na stredných školách – realizácia formou testovania

 

 

 

Čo je duálne vzdelávanie?

 

Vypĺňanie prihlášok na SŠ:

 • prihlášku vypĺňa výchovný poradca
 • detský lekár potvrdzuje zdravotný stav žiaka / poplatok asi 2 € /
 • žiak 9. ročníka si môže podať :
 • 2 prihlášky na talentové odbory  
 • 2 prihlášky na netalentové odbory v 1. kole prijímacieho konania
 • v prípade neprijatia po 1. kole PP si môže žiak podať ešte jednu prihlášku do 2. kola prijímacieho konania / vyhlasujú len stredné školy, ktoré majú ešte voľné miesta /

 

Zápisný lístok:

 • dostane zákonný zástupca len jeden pri podpisovaní prihlášky
 • zákonný zástupca nevyplňuje, len SŠ
 • zostáva na SŠ, kde sa žiak hlási
 • keď dostane rozhodnutie o prijatí na SŠ, zoberie ZL so sebou na zápis na SŠ 
 • v prípade nejasností podania prihlášok sa obráťte na výchovného poradcu                     

                     

 

                                                                                  

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018:

 

 Talentové skúšky : 25.marca – 15. apríla 2018

 /týkajú sa aj žiakov 8. ročníka, ktorí si môžu podať prihlášku len na bilingválne gymnáziá /

 I.. kolo PP :   1. termín  -   14. mája 2018 / vrátane osemročných gymnázií /

                        2. termín  -   17. mája 2018 / vrátane osemročných gymnázií /

 II. kolo PP :  19. júna 2018

Harmonogram prijímacieho pokračovania 2017/2018

do 1.2.2018 

riaditelia SŠ zverejnia kritériá a termíny prijímacích skúšok na odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu /bilingválne gymnáziá, umelecké školy, športové školy, konzervatóriá/

do 10.2.2018

zákonný zástupca príde do školy podpísať prihlášku na talentové odbory, obdrží zápisný lístok, dá potvrdiť prihlášku u svojho detského lekára a obratom ju prinesie naspäť do ZŠ

do 20.2.2018

výchovný poradca odovzdá prihlášky na podpis riaditeľovi školy

do 28.2.2018

výchovný poradca odošle prihlášky na stredné školy s talentovými odbormi

do 31.3.2018

riaditelia SŠ zverejnia kritériá a termíny na netalentové odbory v priestoroch SŠ a na internete

do 8.4.2018

zákonný zástupca príde do školy podpísať prihlášku na netalentové odbory, obdrží zápisný lístok, dá potvrdiť u detského lekára a obratom prinesie do ZŠ

do 10.4.2018

výchovný poradca predloží prihlášky na podpis riaditeľovi školy

do 20.4.2018

VP odošle prihlášky na SŠ /vrátane 8-ročných gymnázií/

 

 Testovanie 9 – 2018

21. marca 2018

Náhradný termín: 5. apríla 2018

Testovanie 9 je povinné pre všetkých žiakov 9. ročníka.

Výsledky testovania sú jedným z kritérií prijatia na strednú školu.

 

Prehľad stredných škôl v regióne Oravy

 

Dolný Kubín

Gymnázium POH   

Obchodná akadémia 

Stredná zdravotnícka škola 

SOŠ obchodu a služieb 

SOŠ polytechnická  DK – Kňažia

Súkromná SOŠ 

 

Námestovo

Gymnázium A. Bernoláka

Súkromná SOŠ EDUCO a škola podnikania

SOŠ technická

Spojená škola – HA, OA

 

Tvrdošín

Gymnázium M. Hattalu Trstená

Gymnázium Tvrdošín

Spojená škola  - SPŠ, OA Tvrdošín

SOŠ lesnícka Tvrdošín

Spojená škola – SPŠ I. Gessaya

Spojená škola – SUŠ, SOŠ technická Nižná

                               

Okres Liptovský Mikuláš

Ružomberok

Gymnázium Š. Moyzesa

Gymnázium sv. Andreja

Súkromné bilingválne  gymnázium

Stredná zdravotnícka škola M.T. Schererovej

SOŠ polytechnická

ŠUV / Škola úžitkového výtvarníctva /

Obchodná akadémia

Spoj. škola – org. zl. SOŠ obchodu a služieb                        

Spoj. škola – OU      

 

Liptovský Mikuláš

Gymnázium

Gymnázium M.M. Hodžu

Ev. SŠ- Ev. gymnázium J. Tranovského

Stredná zdravotnícka škola

SOŠ drevárska Liptovský Hrádok

SOŠ lesnícka J.D. Matejovie

SOŠ stavebná

Hotelová akadémia

Obchodná akadémia

SOŠ polytechnická

SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok

 

 

 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Monika Biháriová (IX.D)
Milan Laurinčík (IV.C)
Andrej Mikula (I.A)
Benjamin Vanden Berghe (I.A)
Matúš Belko (VI.A)
Matúš Grísa (IV.C)
Matúš Hajduch (VIII.A)
Matúš Kapičák (VIII.A)
Matúš Kochol (VI.C)
Matúš Laš (V.B)
Matúš Melicherčík (VI.B)
Matúš Meško (VI.B)
Matúš Meško (VII.B)
Matúš Mikulaj (IX.A)
Matúš Nehaj (IV.D)
Matúš Novotný (II.B)
Matúš Obrcian (IV.B)
Matúš Pukaj (VII.B)
Matúš Sojčák (IX.A)
Matúš Trnovský (VIII.C)
Matúš Širgel (VIII.B)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Barbora Ďaďová (IX.C)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Daniela Dobiašová (II.C)
Martin Mačuha (III.A)

Piatok 21. 9. 2018

Počet návštev: 10627395