Navigácia

Projekty

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom - 2. A Mgr. Žáková, 4. B Mgr. Janáková

 

 

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom  - 2.A Mgr. Žáková,  4.B Mgr. Janáková

13. 03. 2017 - 08. 04. 2017
Projekt  pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou Agemsoft, a. s. Je zameraný predovšetkým na rozvoj finančnej gramotnosti, je aj ukážkou vízie projektového vyučovania s rozvíjaním schopnosti čítania s porozumením a ďalších. Primárne je určený žiakom 3. - 4. ročníka. Každá trieda dostala štartovací balíček - potrebné materiály a pomôcky pre deti, metodická príručka pre učiteľa, kompletná sada potrebných  pre realizáciu hry NAŠE MESTO.
Žiaci sa na chvíľu stanú bankármi, novinármi a architektmi vlastného mesta. Hra rozvíja vedomosti, kreativitu a naučené zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.

 

Hra "Naše mesto"


Hra je postavená na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymenia známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť, presne podľa vlastných predstáv a dotvárajú makety napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne. Na záver postavia centrum mesta, ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov. Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom a rodičom. Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu.
Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde. Okrem aktivít, ktorých je v metodickej príručke viac ako 60, sú pre žiakov pripravené aj interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk, kde si môžu, okrem iného, predcvičiť aj čítanie s porozumením.
 

 

Novinky

Pondelok 19. 11. 2018

Počet návštev: 11042507