Navigácia

Projekty

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom - 2. A Mgr. Žáková, 4. B Mgr. Janáková

 

 

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom  - 2.A Mgr. Žáková,  4.B Mgr. Janáková

13. 03. 2017 - 08. 04. 2017
Projekt  pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou Agemsoft, a. s. Je zameraný predovšetkým na rozvoj finančnej gramotnosti, je aj ukážkou vízie projektového vyučovania s rozvíjaním schopnosti čítania s porozumením a ďalších. Primárne je určený žiakom 3. - 4. ročníka. Každá trieda dostala štartovací balíček - potrebné materiály a pomôcky pre deti, metodická príručka pre učiteľa, kompletná sada potrebných  pre realizáciu hry NAŠE MESTO.
Žiaci sa na chvíľu stanú bankármi, novinármi a architektmi vlastného mesta. Hra rozvíja vedomosti, kreativitu a naučené zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.

 

Hra "Naše mesto"


Hra je postavená na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymenia známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť, presne podľa vlastných predstáv a dotvárajú makety napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne. Na záver postavia centrum mesta, ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov. Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom a rodičom. Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu.
Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde. Okrem aktivít, ktorých je v metodickej príručke viac ako 60, sú pre žiakov pripravené aj interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk, kde si môžu, okrem iného, predcvičiť aj čítanie s porozumením.
 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 23.3.2018)
Ema Jurášová (III.C)
Marika Ostrienková (VIII.A)
Adrián Borový (IX.A)
Adrián Bučko (VI.B)
Adrián Chomistek (VII.C)
Adrián Ján Chovanec (II.C)
Adrián Drengubiak (III.B)
Adrián Kusý (II.C)
Adrián Obrcian (II.C)
Adrián Pagáčik (I.C)
Adrián Potocký (VII.B)
Adrián Stupka (I.A)
Zajtra (Sobota 24.3.2018)
Filip Fechter (II.B)
Christian Kuckovič (II.B)
Klára Mičíková (VIII.B)
Gabriel Smoleň (VII.A)
Pozajtra (Nedeľa 25.3.2018)
Michaela Bušová (II.A)
Matej Fröhlich (VI.C)
Natália Kompanová (I.A)
Viktória Kováčiková (IV.D)
Marián Maretta (V.A)
Marián Petlák (I.A)
Marián Staš (III.A)
Lucia Martvoňová
Mgr. Marián Grega

Piatok 23. 3. 2018

Počet návštev: 9712383