Navigácia

Projekty

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom - 2. A Mgr. Žáková, 4. B Mgr. Janáková

 

 

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom  - 2.A Mgr. Žáková,  4.B Mgr. Janáková

13. 03. 2017 - 08. 04. 2017
Projekt  pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou Agemsoft, a. s. Je zameraný predovšetkým na rozvoj finančnej gramotnosti, je aj ukážkou vízie projektového vyučovania s rozvíjaním schopnosti čítania s porozumením a ďalších. Primárne je určený žiakom 3. - 4. ročníka. Každá trieda dostala štartovací balíček - potrebné materiály a pomôcky pre deti, metodická príručka pre učiteľa, kompletná sada potrebných  pre realizáciu hry NAŠE MESTO.
Žiaci sa na chvíľu stanú bankármi, novinármi a architektmi vlastného mesta. Hra rozvíja vedomosti, kreativitu a naučené zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.

 

Hra "Naše mesto"


Hra je postavená na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymenia známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť, presne podľa vlastných predstáv a dotvárajú makety napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne. Na záver postavia centrum mesta, ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov. Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom a rodičom. Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu.
Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde. Okrem aktivít, ktorých je v metodickej príručke viac ako 60, sú pre žiakov pripravené aj interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk, kde si môžu, okrem iného, predcvičiť aj čítanie s porozumením.
 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Monika Biháriová (IX.D)
Milan Laurinčík (IV.C)
Andrej Mikula (I.A)
Benjamin Vanden Berghe (I.A)
Matúš Belko (VI.A)
Matúš Grísa (IV.C)
Matúš Hajduch (VIII.A)
Matúš Kapičák (VIII.A)
Matúš Kochol (VI.C)
Matúš Laš (V.B)
Matúš Melicherčík (VI.B)
Matúš Meško (VI.B)
Matúš Meško (VII.B)
Matúš Mikulaj (IX.A)
Matúš Nehaj (IV.D)
Matúš Novotný (II.B)
Matúš Obrcian (IV.B)
Matúš Pukaj (VII.B)
Matúš Sojčák (IX.A)
Matúš Trnovský (VIII.C)
Matúš Širgel (VIII.B)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Barbora Ďaďová (IX.C)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Daniela Dobiašová (II.C)
Martin Mačuha (III.A)

Piatok 21. 9. 2018

Počet návštev: 10627389