Navigácia

O nás Oznamy Stanovy

Kohúťak o.z.

Oznamy

Rodičovské združenie Kohuťák, ZŠ Janka MatúškuKohútov sad 1752/4, 026 01  Dolný Kubín, IČO: 45793506

 

Oznam pre rodičov o výške príspevkov

do rodičovského združenia Kohuťák

 

Výška príspevku schválená RR

Výška príspevku schválená RR:

13 € za prvé dieťa

  13 € za druhé dieťa

6 € za tretie dieťa

Za ďalšie deti (štvrté a daľšie) sa už príspevok neplatí.

 

Príspevok je potrebné uhradiť na účet občianskeho združenia Kohuťák alebo v hotovosti triednemu učiteľovi

(ak nie je možné na účet) najneskôr do 15.novembra 2017.Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.

 

Číslo účtu:

SK95 0900 0000 0051 0922 9338

 

Do poznámky pre prijímateľa uveďte:

Meno a priezvisko dieťaťa (detí) a triedu (triedy)

 

V prípade vkladu v hotovosti na účet na pobočke banky je potrebné k danej sume pripočítať 1,50 € (poplatok banke za vklad).

 

Poznámka: Platbu za viac detí je možné vykonať jednýmplatobným príkazom. V tom prípade uveďte poznámky mená a triedy všetkých detí.

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Monika Biháriová (IX.D)
Milan Laurinčík (IV.C)
Andrej Mikula (I.A)
Benjamin Vanden Berghe (I.A)
Matúš Belko (VI.A)
Matúš Grísa (IV.C)
Matúš Hajduch (VIII.A)
Matúš Kapičák (VIII.A)
Matúš Kochol (VI.C)
Matúš Laš (V.B)
Matúš Melicherčík (VI.B)
Matúš Meško (VI.B)
Matúš Meško (VII.B)
Matúš Mikulaj (IX.A)
Matúš Nehaj (IV.D)
Matúš Novotný (II.B)
Matúš Obrcian (IV.B)
Matúš Pukaj (VII.B)
Matúš Sojčák (IX.A)
Matúš Trnovský (VIII.C)
Matúš Širgel (VIII.B)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Barbora Ďaďová (IX.C)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Daniela Dobiašová (II.C)
Martin Mačuha (III.A)

Piatok 21. 9. 2018

Počet návštev: 10627461