Navigácia

O nás Oznamy Stanovy

Kohúťak o.z.

Oznamy

Rodičovské združenie Kohuťák, ZŠ Janka MatúškuKohútov sad 1752/4, 026 01  Dolný Kubín, IČO: 45793506

 

Oznam pre rodičov o výške príspevkov

do rodičovského združenia Kohuťák

 

Výška príspevku schválená RR

Výška príspevku schválená RR:

13 € za prvé dieťa

  13 € za druhé dieťa

6 € za tretie dieťa

Za ďalšie deti (štvrté a daľšie) sa už príspevok neplatí.

 

Príspevok je potrebné uhradiť na účet občianskeho združenia Kohuťák alebo v hotovosti triednemu učiteľovi

(ak nie je možné na účet) najneskôr do 15.novembra 2017.Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.

 

Číslo účtu:

SK95 0900 0000 0051 0922 9338

 

Do poznámky pre prijímateľa uveďte:

Meno a priezvisko dieťaťa (detí) a triedu (triedy)

 

V prípade vkladu v hotovosti na účet na pobočke banky je potrebné k danej sume pripočítať 1,50 € (poplatok banke za vklad).

 

Poznámka: Platbu za viac detí je možné vykonať jednýmplatobným príkazom. V tom prípade uveďte poznámky mená a triedy všetkých detí.

 

Novinky

Pondelok 19. 11. 2018

Počet návštev: 11042670