Navigácia

O nás Oznamy Stanovy

Kohúťak o.z.

Rodičovské združenie KOHUŤÁK je v zmysle stanov samostatnou právnickou osobou – občianskym združením, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom.  Členmi združenia môžu byť rodičia alebo iní zákonní zástupcovia detí navštevujúcich školu, priatelia školy, ktorí súhlasia so stanovami RZ a vyvíjajú činnosť, ktorá je v súlade s cieľmi, účelom a predmetom činnosti združenia.

Členom môže byť jeden zákonný zástupca každého žiaka školy, ktorú zaplatí ročný členský príspevok.

Výkonným orgánom je Rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia za každú triedu a výkonný výbor zložený z 5 členov ako riadiaci orgán združenia. Činnosť RZ je zabezpečená v súlade s článkom 2 našich stanov. Viac informácii nájdete v Stanovách RZ Kohuťák.

 

 

 

RODIČOVSKÁ RADA  2016/2017
 
RR - výkonný výbor
Predseda Ing. Marián Staš
Podpredseda Augustín Chomistek
Finančný hospodár Ing. Iveta Hrkelová
Člen výkonného  výboru RR Natália Baňasová
Člen výkonného  výboru RR Janka Sporková
Revízna komisia
Predseda Marek Kurtulík
Členovia vždy 2 členovia RR
 
Triedni dôverníci
Trieda Meno a priezvisko
1.A Martina Kurčinová
1.B Magdaléna Šefferová
1.C Natália Baňasová
1.D Andrea Vráblová
2.A Ing. Marián Staš
2.B  
2.C Mgr. Daniela Laučeková
2.D Marek Kurtulík
3.B Ing. Milada Antalová
3.C Lenka Bruncková
3.D Ing. Peter Pokusa
4.A Mgr. Jana Hečková
4.B Mgr. Dagmara Fulierová
4.C Ing. Iveta Hrkelová
 
5.A MVDr. Miloš Ščerbík
5.B Bc.Katarína Povalová
5.C Bc. Lenka Žuková
6.A Janka Sporková
6.B Mgr. Marcela Marettová
6.C Augustín Chomistek
7.A Mgr. Jana Jokelová
7.B Marek Kurtulík
7.C Marta Badínová
7.D Patrícia Ďurianová
8.A Beata Brašeňová
8.B Mgr. Janka Meľová
8.C Mgr. Dagmara Fulierová
9.A JUDr.Rastislav Stieranka
9.B Katarína Kubaľáková
9.C Mgr. Barbora Snováková

 

 

 

 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Monika Biháriová (IX.D)
Milan Laurinčík (IV.C)
Andrej Mikula (I.A)
Benjamin Vanden Berghe (I.A)
Matúš Belko (VI.A)
Matúš Grísa (IV.C)
Matúš Hajduch (VIII.A)
Matúš Kapičák (VIII.A)
Matúš Kochol (VI.C)
Matúš Laš (V.B)
Matúš Melicherčík (VI.B)
Matúš Meško (VI.B)
Matúš Meško (VII.B)
Matúš Mikulaj (IX.A)
Matúš Nehaj (IV.D)
Matúš Novotný (II.B)
Matúš Obrcian (IV.B)
Matúš Pukaj (VII.B)
Matúš Sojčák (IX.A)
Matúš Trnovský (VIII.C)
Matúš Širgel (VIII.B)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Barbora Ďaďová (IX.C)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Daniela Dobiašová (II.C)
Martin Mačuha (III.A)

Piatok 21. 9. 2018

Počet návštev: 10627397