Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PaedDr. Mária Andrisová An Rozvrh
Riaditeľka
riaditelka@zsjmdk.org
Foto Mgr. Gabriela Brňáková Br Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: III.D
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
Zástupca v triede: IV.D
gabriela.brnakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Rastislav Eliaš Rozvrh
Zástupca
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: IX.C
Zástupca v triede: IX.D
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: V.C
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VI.C
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VII.C
Zástupca v triede: VIII.B
Zástupca v triede: VIII.C
Vedie krúžok: Mladý remeselník
rastislav.elias@zsjmdk.org
Foto Mgr. Anna Vešelényiová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IX.D
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VIII.A
Vedie krúžok: 1. Bedmintonový krúžok
Vedie krúžok: 2. Bedmintonový krúžok
Vedie krúžok: 3. Bedmintonový krúžok
Vedie krúžok: 4. Bedmintonový krúžok
Vedie krúžok: 5. Bedmintonový krúžok
Vedie krúžok: 6. Bedmintonový krúžok
anna.veselenyiova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Katarína Babinská Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
katarina.babinska@zsjmdk.org
Foto Mgr. Soňa Bednáriková Be Rozvrh
Učiteľka
sona.bednarikova@zsjmdk.org
Foto Bc. Antónia Bírová Bi Rozvrh
Vychovávateľka
antonia.birova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Iveta Bobčeková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
iveta.bobcekova@zsjmdk.org
 
 
Bc. Mária Ďaďová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Ivona Drexlerová Dr Rozvrh
Vychovávateľka
ivona.drexlerova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Drahoslava Dudáková Du Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: LEGO
drahoslava.dudakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Iveta Eliašová EL Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
iveta.eliasova@zsjmdk.org
Foto Janka Fašánková Rozvrh
Vychovávateľka
janka.fasankova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Nikoleta Glončáková Gl Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
nikoleta.gloncakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Marián Grega Gr Rozvrh
Učiteľ
marian.grega@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Anna Habláková Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Foto Mgr. Karin Holubčíková Ho Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
karin.holubcikova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Jana Hrabčáková Hr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Škola hrou 2
jana.hrabcakova@zsjmdk.org
Foto Elena Chovanová Cho Rozvrh
Vychovávateľka
elena.chovanova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Eva Janáková Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Šikovníček 2
eva.janakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Zlata Jurčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Škola hrou 1
zlata.jurciakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Lýdia Katreniaková Kt Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
lydia.katreniakova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Peter Kiša Ki Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.A
peter.kisa@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Mária Kľusková Rozvrh
Učiteľka
Foto Anna Kokošková Rozvrh
Asistentka učiteľa
anna.kokoskova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Katarína Kokošková Kk Rozvrh
Učiteľka
katarina.kokoskova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Jaroslava Komorová Km Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Súťažný bedminton
jaroslava.komorova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Ľubica Lacková La Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
lubica.lackova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Juraj Lakoštík Lk Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
juraj.lakostik@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Jozef Macík Ma Učiteľ
jozef.macik@zsjmdk.org
Foto Mgr. Lea Macurová Mc Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
lea.macurova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Juraj Machaj Mj Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.B
Vedie krúžok: Programátorský krúžok
juraj.machaj@zsjmdk.org
Foto Mgr. Jana Majerská Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
Vedie krúžok: Z každého rožku trošku
jana.majerska@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Roman Matejov Mt Rozvrh
Učiteľ
roman.matejov@zsjmdk.org
Foto Mgr. Jana Michalková Mi Rozvrh
Učiteľka
jana.michalkova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Ivana Mikulajová Špeciálna pedagogička
Foto Mgr. Ivana Mikulajová Ml Rozvrh
Učiteľka
ivana.mikulajova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Zuzana Mikulová Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
zuzana.mikulova@zsjmdk.org
Foto PaedDr. Ivana Ondrejková On Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
ivana.ondrejkova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Petra Ondríková Od Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zuzana Páleníková Pk Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Paľová, PhD. Rozvrh
Školská psychologička
maria.palova@zsjmdk.org
Foto Iveta Palugová Pg Rozvrh
Vychovávateľka
iveta.palugova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Ľubomíra Pilátiková Pl Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
lubomira.pilatikova@zsjmdk.org
Foto Daša Popelková Pp Rozvrh
Vychovávateľka
dasa.popelkova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Patrícia Povrazníková Pv Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Zuzana Prádelová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
zuzana.pradelova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Erika Stančeková Rozvrh
Učiteľka
erika.stancekova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Jana Stašová Sta Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
jana.stasova@zsjmdk.org
Foto Zuzana Stašová Rozvrh
Vychovávateľka
zuzana.stasova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Jozef Strapec St Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: Divadelný krúžok
jozef.strapec@zsjmdk.org
 
 
Ing. Katarína Stripajová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
katarina.stripajova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Katarína Štubendeková Št Rozvrh
Vychovávateľka
katarina.stubendekova@zsjmdk.org
 
 
Mgr. Katarína Tabačáková, PhD. Asistentka učiteľa
katarina.tabacakova@zsjmdk.org
Foto PaedDr. Ľubomíra Trnkócyová Tc Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Darček
Vedie krúžok: Šikovníček
lubomira.trnkocyova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Katarína Trnovcová Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
katarina.trnovcova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Stanislava Varečková Va Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
stanislava.vareckova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Mária Vrbová Vb Rozvrh
Vychovávateľka
maria.vrbova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Martina Zápotočná Zp Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
martina.zapotocna@zsjmdk.org
Foto Mgr. Patrícia Zrnčíková Zr Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
patricia.zrncikova@zsjmdk.org
Foto Mgr. Alena Žáková Žá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
alena.zakova@zsjmdk.org

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Štvrtok 24. 1. 2019

Počet návštev: 11462096