• Oznámenie o prerušení vyučovania
     • Oznámenie o prerušení vyučovania

     • Oznam

      Na základe odporúčania RUVZ so sídlom v D. Kubíne zo dňa 29. 1. 2020 reg. č. A/2020/30  a v súlade s Metodickým usmernením č.15/2005-R z 31. 10. 2005 prerušujem výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne od 30. 1. 2020 - 3. 2. 2020 (vrátane). Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu platí aj pre CVČ a ŠKD. Školské vyučovanie sa začína 4. 2. 2020. Odporúčanie prerušiť výchovno-vzdelávací proces platí pre žiakov školy a hromadné akcie pre deti. Všetci žiaci sú odhlásení z obedov. Výpisy z klasifikácie za 1. polrok budú odovzdané žiakom v utorok 4. 2. 2020 na prvej vyučovacej hodine.

      Rodičovská batôžková zábava sa uskutoční v dohodnutom termíne. 

      Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

    • Prezentácia odborov stredných škôl
     • Prezentácia odborov stredných škôl

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 21. januára 2020 o 15.30 hod. na 1. poschodí našej školy sa uskutoční prezentácia zástupcov stredných škôl o študijných a učebných odboroch.

      Prezentácia je určená pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníkov.

       

      Mgr. Soňa Bednáriková, kariérový poradca

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 20.1.2020 o 15.00 hod. Triedni učitelia Vás budú informovať o prospechu a správaní Vašich detí za 1. polrok šk. roka 2019/2020. Od triednych dôverníkov dostane informácie o pripravovaných voľbách do Rady školy za rodičov a zároveň budete informovaní o financovaní projektov školy. Ďalším z bodov programu rodičovského stretnutia je aj informácia o batôžkovej zábave rodičov a zamestnancov školy a vítaný je každý, kto má chuť sa zabaviť. Ak budete mať návrhy a pripomienky, oslovte vedenie školy.

      Vašou prítomnosťou, pripomienkami a návrhmi sa podieľate na chode školy.

      Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy

       

    • Hlasovacia súťaž o detské ihrisko Žihadielko
     • Hlasovacia súťaž o detské ihrisko Žihadielko

     • Dobrý deň, vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľujem si Vás touto cestou osloviť o zapojenie sa do hlasovacej súťaže o detské ihrisko Žihadielko. Od pondelka 13.1.2020 do 29.2.2020 prebehne hlasovacia súťaž o posledné detské ihriská. Prosíme o registráciu Vás a Vašich detí na adrese https://zihadielko.lidl.sk/. Jednoduchou a rýchlou registráciou môžete odovzdať svoj hlas nášmu mestu a následným odohraním jednoduchej hry je pripočítaný druhý hlas. Takto môžete hlasovať každý deň. V našej škole vytvoríme priestor pre hlasovanie zaregistrovaných žiakov a vo vestibule školy vytvoríme podmienky pre hlasovanie rodičov, ktorí čakajú na svoje deti.

      Veľmi si ceníme Váš čas a ochotu, ktorými  podporíte dobrú myšlienku. Spojme sa pre spoločnú vec a pomôžme budovať pekné prostredie v Dolnom Kubíne.

      S úctou Mgr. Rastislav Eliaš, riaditeľ školy