• Marec 2020

     

    8. 2. Realizácia projektu Čítanie je zábava, radosť aj poučenie dáva – vzdelávanie pedagógov

    9. 3. 3. Korčuliarsky výcvik žiakov 3. ročníka

    12. 3. Dejepis naživo  – predstavenie historickej skupiny Via Historica pre 2. stupeň na 1. – 2. vyučovacej hodine

    16. 20. 3. Korčuliarsky výcvik 1. ročník

    23. 3. Realizácia environmentálnej výchovy v 3. ročníku zameraná na šetrenie pitnej vody  Svetový deň vody

    24. 3. Rodičia čítajú deťom a deti čítajú rodičom – 3. roč.  

    Vystúpenie žiakov 2. C v Špeciálnej základnej škole v Dolnom Kubíne 

    Prírodné krásy Oravy – beseda žiakov 2. C v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka

     

    Súťaže a olympiády

    3. 3.  Šk. kolo Matematickej olympiády 6. 8. roč.

    5. 3.  Technický šikula - súťaž žiakov v technických zručnostiach

    17. 3. Okr. kolo vo volejbale žiakov a žiačok

    18. 3. Okr. kolo Fyzikálnej olympiády  

    20. 3. Okr. kolo Chemickej olympiády

    24. 3. Okr. kolo Pytagoriády 3. 5. roč.

    25. 3. Okr. kolo Pytagoriády 6. 8. roč. 

    31. 3. Okr. kolo Hviezdoslavov Kubín  

    31. 3. Krajské kolo v gymnastickom štvorboji – A, B kateg. 

      

    Čo pripravuje Školský klub detí

    13. 3. Človeče nehnevaj sa! (ročníková aktivita)

    20. 3.  Jarná výzdoba (výzdoba interiéru školy)

    20. 3., 27. 3. S batohom plným rozprávok (celoklubová aktivita MZ-ŠKD)

    31. 3. Darujem Ti darček (výroba darčekov k zápisu prvákov)

    Jar k nám letí... (vychádzky, pozorovanie jarnej prírody v okolí)

     

    Centrum voľného času pripravuje nasledovné akcie:                                       

    10. ročník Memoriáluu J. Ondečku v športovej gymnastike detí                          

    9. 3.  13. 3. Ráno s knihou

    Súťaž o najkrajšie leporelo (vlastnoručne vyrobené leporelá na rôzne témy, vyrobené deťmi)

    Súťaž o najkrajšiu ilustráciu k rozprávkam od P. Dobšinského

     

    Aktivity Detského riadiaceho centra

    4. 3. Zasadnutie školského parlamentu                

    9. 13. 3. Anketa učiteľ roka 

    23. 3. Čitateľský maratón

    Projekt - Adoptuj si kamaráta - návšteva žiakov v Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne a zapájanie seniorov do rôznych aktivít

    Súťaž - Moja trieda varí lepšie ako tvoja (1. stupeň)